Nieuws

NZa mag verder met ggz-data

3 november 2023 Published by Reacties uitgeschakeld voor NZa mag verder met ggz-data

De rechtbank heeft uitspraak gedaan in het kort geding over de gegevensuitvraag over zorgvraagtypering. De NZa mag doorgaan met de uitvraag en verwerking van deze data.

Veldnorm beroepen opgenomen in openbaar register

18 oktober 2023 Published by Reacties uitgeschakeld voor Veldnorm beroepen opgenomen in openbaar register

Een belangrijk onderdeel van het zorgprestatiemodel is de beroepenlijst voor ggz en fz. Op die lijst staan de beroepen die diagnostiek, behandeling en/of geneeskundige begeleiding kunnen leveren in de ggz en fz. De beroepenlijst is nu een veldnorm geworden, en opgenomen in het openbare register van kwaliteitsinstrumenten van Zorginstituut Nederland.

Consultatiefunctie BIZ-verklaring voor werkgevers van start

18 juli 2023 Published by Reacties uitgeschakeld voor Consultatiefunctie BIZ-verklaring voor werkgevers van start

Om declarabele consulten te kunnen registreren moeten WO-psychologen en WO-orthopedagogen de juiste vooropleiding hebben en aantonen dat zij aan inhoudelijke voorwaarden voldoen. Die voorwaarden zijn: In bezit van een geldige LOGO-verklaring, of In opleiding tot GZ-psycholoog, psychotherapeut of orthopedagoog-generalist, of In bezit van een door de universiteit ondertekende ‘verklaring vooropleidingseisen’ en een NIP basisaantekening psychodiagnostiek …

Uitkomst dialoogtafel Gepast Gebruik in verslavingszorg gepubliceerd

14 juli 2023 Published by Reacties uitgeschakeld voor Uitkomst dialoogtafel Gepast Gebruik in verslavingszorg gepubliceerd

Eén van de ontwerpcriteria van het zorgprestatiemodel is dat het gepast gebruik moet bevorderen. In de veldafspraken staat dat dialoogtafels een aantal goede voorbeelden uitwerken van wat ‘gepast gebruik’ is. Voor verslavingszorg is dat nu gedaan. Behandelaren en zorginhoudelijke vertegenwoordigers van patiënten en zorgverzekeraars hebben algemene uitgangspunten voor gepast gebruik in de verslavingszorg beschreven. Ook …

Veldafspraken 2024 gepubliceerd

7 juli 2023 Published by Reacties uitgeschakeld voor Veldafspraken 2024 gepubliceerd

De veldafspraken voor 2024 zijn gepubliceerd. Ze gaan in per 1 januari 2024. De partijen wilden voor 2024 zo min mogelijk wijzigen aan het zorgprestatiemodel. Daarom zijn de veldafspraken maar op een beperkt aantal punten aangepast. Enkele bijlagen zijn verduidelijkt.
(Klik op de titel om verder te lezen.)

Steeds meer declaraties van zorgprestaties 2022 afgewikkeld

27 februari 2023 Published by Reacties uitgeschakeld voor Steeds meer declaraties van zorgprestaties 2022 afgewikkeld

In januari 2022 kwamen de eerste declaraties volgens het zorgprestatiemodel binnen bij zorgverzekeraars. Bij grotere instellingen waren logischerwijs extra inspanningen nodig om de systemen aan te passen op het zorgprestatiemodel. Bij hen waren vanaf april 2022 de eerste EPD’s klaar om te declareren. Sinds eind 2022 kunnen alle zorgaanbieders declareren. Ongeveer 60% van de zorgprestaties …

Alternatief LOGO-verklaring bekend

31 januari 2023 Published by Reacties uitgeschakeld voor Alternatief LOGO-verklaring bekend

In eerdere nieuwsberichten lieten we weten dat programmapartijen hebben gewerkt aan een alternatief voor de LOGO-verklaring. De vervangende procedure voor WO-psychologen en WO-orthopedagogen om aan te tonen dat zij aan de eisen voldoen, is nu bekend.

Verkennende evaluatie zorgprestatiemodel opgeleverd

22 december 2022 Published by Reacties uitgeschakeld voor Verkennende evaluatie zorgprestatiemodel opgeleverd

De partijen van het programma Zorgprestatiemodel hebben laten onderzoeken hoe het staat met de doelen van het zorgprestatiemodel. Deze eerste verkenning is uitgevoerd door Equalis, EIFFEL en het Talma Instituut. De uitkomsten staan in een rapportage die nu beschikbaar is.

Alternatief LOGO-verklaring nog niet bekend

20 december 2022 Published by Reacties uitgeschakeld voor Alternatief LOGO-verklaring nog niet bekend

Op 7 november hebben wij in een nieuwsbericht laten weten dat de LOGO-verklaring niet meer aan te vragen is voor het zorgprestatiemodel. De organisatie achter de LOGO-verklaring (vLOGO) behandelt geen aanvragen meer van professionals die de verklaring enkel voor het zorgprestatiemodel willen gebruiken. We meldden eerder dat we in december duidelijkheid wilden geven over het …

Autoriteit Persoonsgegevens geeft positief oordeel over uitvraag ggz

14 december 2022 Published by Reacties uitgeschakeld voor Autoriteit Persoonsgegevens geeft positief oordeel over uitvraag ggz

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft gegevens nodig om de zorgvraagtypering in de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg te verbeteren. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de onderbouwing van deze gegevensaanlevering getoetst en komt tot de conclusie dat de uitvraag rechtmatig is.

LOGO-verklaring niet meer aan te vragen voor zorgprestatiemodel

7 november 2022 Published by Reacties uitgeschakeld voor LOGO-verklaring niet meer aan te vragen voor zorgprestatiemodel

Alleen WO-psychologen en WO-orthopedagogen met een LOGO-verklaring kunnen declarabele consulten registreren in het zorgprestatiemodel. Sinds kort behandelt de organisatie achter de LOGO-verklaring (vLOGO) helaas geen aanvragen meer van professionals die de verklaring enkel voor het zorgprestatiemodel willen gebruiken.

Tot 1 juli 2023 om LOGO-verklaring te halen

28 september 2022 Published by Reacties uitgeschakeld voor Tot 1 juli 2023 om LOGO-verklaring te halen

WO-psychologen en WO-orthopedagogen moeten een LOGO-verklaring hebben om binnen het zorgprestatiemodel declarabele consulten te kunnen registreren. Die voorwaarde zou ingaan per 1 januari 2023. Dat is nu 1 juli 2023 geworden.

Voorbeelden registratie groepsconsulten

19 september 2022 Published by Reacties uitgeschakeld voor Voorbeelden registratie groepsconsulten

Op verzoek van verschillende zorgaanbieders heeft het programma een aantal voorbeelden opgesteld van de registratie en declaratie van groepsconsulten. De voorbeelden laten verschillende scenario’s zien, zowel situaties waarin de realisatie gelijk is aan de planning als situaties waarin de realisatie afwijkt van de planning. Met deze voorbeelden ondersteunen we een eenduidige registratie van groepsconsulten.

Uitstel aanlevering zorgvraagtypering

9 september 2022 Published by Reacties uitgeschakeld voor Uitstel aanlevering zorgvraagtypering

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt de verplichte aanlevering voor zorgvraagtypering met antwoorden van HoNOS+ vragen uit tot 1 januari 2023. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft deze maand aangegeven dat zij de onderbouwing van de gegevensaanlevering aan de NZa alsnog goed wil bekijken.

Nieuwe regels voor 2023 gepubliceerd

18 juli 2022 Published by Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe regels voor 2023 gepubliceerd

De nieuwe regels voor de ggz zijn gepubliceerd. De NZa heeft geen grote wijzigingen doorgevoerd om aanbieders de tijd te geven om hun ict-systemen op orde te krijgen. De NZa heeft een aantal wijzigingsverzoeken gehonoreerd zodat deze in 2024 ingevoerd kunnen worden. Hieronder legt de NZa uit wat de wijzigingen zijn.

Veldafspraken 2023 gepubliceerd

30 juni 2022 Published by Reacties uitgeschakeld voor Veldafspraken 2023 gepubliceerd

De veldafspraken voor 2023 zijn gepubliceerd. Deze veldafspraken gaan in per 1 januari 2023. Partijen zien 2023 als een jaar van stabilisatie. Daarom zijn de veldafspraken maar op een beperkt aantal punten aangepast. Ook zijn een aantal bijlagen verduidelijkt.

Overgangsregeling voor AGB-code van de uitvoerder

12 april 2022 Published by Reacties uitgeschakeld voor Overgangsregeling voor AGB-code van de uitvoerder

Volgens de Regeling van de NZa moet bij zorgprestaties worden geregistreerd wie de prestatie heeft uitgevoerd. De beroepen die hiervoor een AGB-code moeten hebben krijgen extra tijd om deze aan te vragen. In 2022 nog geen AGB-code? Dan vermeld je tijdelijk op een andere manier het beroep.

Facultatieve prestaties voor inzet ervaringsdeskundige werker NLQF 5 vastgesteld

7 april 2022 Published by Reacties uitgeschakeld voor Facultatieve prestaties voor inzet ervaringsdeskundige werker NLQF 5 vastgesteld

De veldpartijen van het programma Zorgprestatiemodel hebben facultatieve prestaties aangevraagd voor de inzet van ervaringsdeskundige werkers die zijn opgeleid op niveau NLQF 5. De NZa heeft de aanvraag goedgekeurd. Vanaf 1 april 2022 kunnen zorgaanbieders de facultatieve prestaties declareren als hierover een overeenkomst is met de zorgverzekeraar.

Notitie over verantwoording van settings gepubliceerd

22 maart 2022 Published by Reacties uitgeschakeld voor Notitie over verantwoording van settings gepubliceerd

Met de invoering van het zorgprestatiemodel is het begrip setting geïntroduceerd. Het inrichten en uitwerken van settings in de praktijk heeft geleid tot vragen, ook over hoe je de keuze van een setting verantwoordt. Het programma heeft daarom een notitie gepubliceerd over hoe settings verantwoord kunnen worden.

NZa: aanpassen verrekening eigen risico zorgbreed onderzoeken

22 maart 2022 Published by Reacties uitgeschakeld voor NZa: aanpassen verrekening eigen risico zorgbreed onderzoeken

De NZa adviseert VWS om een eventuele aanpassing in het verrekenen van het eigen risico zorgbreed te onderzoeken. We zien voor ggz-patiënten mogelijkheden om het afrekenen van het eigen risico te verbeteren. Als dit echter alleen in een deel van de zorg gebeurt, dan kan dat ongewenste effect hebben in andere sectoren.

Uitleg: juist registreren van consulten

14 maart 2022 Published by Reacties uitgeschakeld voor Uitleg: juist registreren van consulten

We hebben enkele signalen gekregen dat consulten op een andere manier worden geregistreerd dan de bedoeling is. We geven daarom een toelichting over het bepalen van de consultduur en het realistisch plannen van consulten.

NZa publiceert aanleverstandaard zorgvraagtypering en update regeling

14 maart 2022 Published by Reacties uitgeschakeld voor NZa publiceert aanleverstandaard zorgvraagtypering en update regeling

Vanaf 1 juli 2022 moet elke zorgaanbieder alle informatie-elementen vastleggen die met zorgvraagtypering te maken hebben. Deze informatie moet namelijk vanaf die datum aangeleverd worden aan de NZa. In de Standaard voor gegevensaanlevering zorgvraagtypering (ggz & fz) staat hoe dit werkt.

NZa en programma publiceren doorontwikkelagenda

2 maart 2022 Published by Reacties uitgeschakeld voor NZa en programma publiceren doorontwikkelagenda

Nu het zorgprestatiemodel met succes is ingevoerd, richten de NZa en de veldpartijen in het programma Zorgprestatiemodel zich op de doorontwikkeling ervan. De NZa en het programma hebben daarvoor samen een doorontwikkelagenda gemaakt. Die is nu gepubliceerd.

Een goede start van het zorgprestatiemodel (deel 2)

2 februari 2022 Published by Reacties uitgeschakeld voor Een goede start van het zorgprestatiemodel (deel 2)

Vorige week hebben een aantal projectleiders van ggz-instellingen verteld over de start van het zorgprestatiemodel in hun organisatie. Deze week spreken we naast projectleiders ook behandelaren in een vrijgevestigde praktijk en een ziekenhuis.

Aanpassingen beroepentabel

31 januari 2022 Published by Reacties uitgeschakeld voor Aanpassingen beroepentabel

De beroepenlijsten zijn op een paar punten gewijzigd: de sociaal psychiatrisch verpleegkundige is apart herkenbaar, WO-psychologen en WO-orthopedagogen krijgen langer de tijd voor LOGO-verklaring en de vooropleidingen van de ggz-agoog zijn verduidelijkt.

Een goede start van het zorgprestatiemodel

18 januari 2022 Published by Reacties uitgeschakeld voor Een goede start van het zorgprestatiemodel

Het programma Zorgprestatiemodel heeft de afgelopen weken van zorgaanbieders en zorgverzekeraars veel berichten gekregen over de start van het zorgprestatiemodel. We zijn onder de indruk van de goede voorbereiding door alle betrokkenen en van het enthousiasme waarmee de laatste loodjes zijn opgepakt. Door al die inspanningen heeft het zorgprestatiemodel een succesvolle start kunnen maken.

Declaraties zorgprestatiemodel op gang

17 januari 2022 Published by Reacties uitgeschakeld voor Declaraties zorgprestatiemodel op gang

In de week van 10 januari zijn er via VECOZO tientallen declaratiebestanden met de nieuwe declaratiestandaard GDS801/802 ingediend bij de zorgverzekeraars. De meeste bestanden gingen in één keer goed door de technische controles. De declaratiebestanden die niet voldeden aan de specificaties van Vektis werden tegengehouden door VECOZO, maar inmiddels hebben ook die zorgaanbieders correcte declaraties ingediend.

Het zorgprestatiemodel is een feit!

1 januari 2022 Published by Reacties uitgeschakeld voor Het zorgprestatiemodel is een feit!

Vanaf vandaag worden de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg op een nieuwe manier bekostigd. Zorgverleners, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, patiëntenvertegenwoordigers en de overheid hebben zich de afgelopen jaren voorbereid. En nu is het zover! Het zorgprestatiemodel is een feit.

Uitleg: wie moet een AGB-code hebben of aanvragen?

27 december 2021 Published by Reacties uitgeschakeld voor Uitleg: wie moet een AGB-code hebben of aanvragen?

Volgens de Regeling van de NZa moet bij de zorgprestaties worden geregistreerd wie de prestatie heeft uitgevoerd. Dat kan met een AGB-code of met de naam en het beroep van de zorgverlener. Van zorgverleners die een AGB kúnnen krijgen, wordt verwacht dat zij ook daadwerkelijk een AGB-code aanvragen.

Uitleg: DSM-classificatie bij harde afsluiting niet altijd vereist

27 december 2021 Published by Reacties uitgeschakeld voor Uitleg: DSM-classificatie bij harde afsluiting niet altijd vereist

Uit binnengekomen vragen blijkt dat sommige zorgaanbieders en EPD-leveranciers denken dat bij alle prestaties die worden afgesloten met afsluitreden 22 een DSM-classificatie vereist is. Het vereiste geldt niet voor de hard afgesloten DBC’s in de DBC-productgroepen ‘kort’ en ‘diagnostiek’.

Veelgestelde vragen over beroepen

23 december 2021 Published by Reacties uitgeschakeld voor Veelgestelde vragen over beroepen

Er zijn veel vragen over beroepen in het zorgprestatiemodel, zoals over de toelichting bij de WO-orthopedagoog en orthopedagoog-generalist en over de EVC-verklaring. Daarom geeft het programma Zorgprestatiemodel antwoord op die veelgestelde vragen.

Veldafspraak tijdelijk invulling regiebehandelaarschap 2022

23 december 2021 Published by Reacties uitgeschakeld voor Veldafspraak tijdelijk invulling regiebehandelaarschap 2022

Het Landelijk Kwaliteitsstatuut (LKS) vervangt per 1 januari 2022 het Model Kwaliteitsstatuut GGZ. Op dit moment is het zorgprestatiemodel nog niet ingericht op LKS. De veldpartijen van het programma Zorgprestatiemodel hebben een veldafspraak gemaakt over de tijdelijke invulling van het regiebehandelaarschap.

EPD-ontwikkeling: kaders voor declaratie en zorgvraagtypering

23 december 2021 Published by Reacties uitgeschakeld voor EPD-ontwikkeling: kaders voor declaratie en zorgvraagtypering

Het programma ontvangt veel vragen over wanneer er gedeclareerd kan worden. Vanaf welk moment zorgaanbieders kunnen declareren, hangt af van de voortgang bij de eigen EPD-leverancier. Uiterlijk 1 april 2022 zouden volgens het programma alle zorgaanbieders rekeningen moeten kunnen sturen aan zorgverzekeraars en patiënten.

Resultaten derde uitvraag implementatiemonitor

22 december 2021 Published by Reacties uitgeschakeld voor Resultaten derde uitvraag implementatiemonitor

In november en december hebben EIFFEL en Equalis de derde kwantitatieve implementatiemonitor uitgevoerd. Zorgaanbieders, financiers en EPD-leveranciers hebben hiervoor een enquête ingevuld. De resultaten van de derde monitor zijn nu bekend.

Veldafspraken van kracht

21 december 2021 Published by Reacties uitgeschakeld voor Veldafspraken van kracht

Alle twaalf veldpartijen in het programma Zorgprestatiemodel hebben de veldafspraken ondertekend. De bestuurlijke afspraken gelden vanaf 1 januari 2022. De veldpartijen hebben deze afspraken gemaakt om het zorgprestatiemodel zo goed mogelijk te laten werken. De afspraken zijn voor iedereen in sector van toepassing.

E-learning over zorgvraagtypering beschikbaar

30 november 2021 Published by Reacties uitgeschakeld voor E-learning over zorgvraagtypering beschikbaar

Vanaf 30 november is er ook over zorgvraagtypering een gratis e-learning beschikbaar. GGZ Ecademy heeft deze e-learning in samenwerking met het programma Zorgprestatiemodel ontwikkeld. Er was al een e-learning over het zorgprestatiemodel en een animatie.

EPD-leveranciers en zorgverzekeraars begonnen met testen van zorgprestatiemodel in de keten

12 november 2021 Published by Reacties uitgeschakeld voor EPD-leveranciers en zorgverzekeraars begonnen met testen van zorgprestatiemodel in de keten

Onder coördinatie van Sogeti zijn zorgverzekeraars, EPD-leveranciers, Vektis en Vecozo op 8 november gestart met hun ketentesten. In koppels testen EPD-leveranciers en zorgverzekeraars de berichtstromen op basis van de nieuwe declaratiestandaarden GDS801 en GDS802.

Patiëntfolder en andere communicatiematerialen

11 november 2021 Published by Reacties uitgeschakeld voor Patiëntfolder en andere communicatiematerialen

Het is belangrijk om patiënten te informeren over de invoering van het zorgprestatiemodel. Om dit te faciliteren heeft het programma Zorgprestatiemodel eerder teksten voor patiëntinformatie en een factsheet over het eigen risico gepubliceerd. Nu is er ook een patiëntfolder beschikbaar.

Resultaten tweede uitvraag implementatiemonitor

10 november 2021 Published by Reacties uitgeschakeld voor Resultaten tweede uitvraag implementatiemonitor

In september hebben EIFFEL en Equalis de tweede kwantitatieve implementatiemonitor uitgevoerd. Zorgaanbieders, financiers en EPD-leveranciers hebben hiervoor een enquête ingevuld. Om de resultaten uit de enquête beter te kunnen duiden hebben EIFFEL en Equalis in oktober een aanvullende kwalitatieve uitvraag gedaan. De interviews bevestigen de resultaten van de enquête.

C-release zorgprestatiemodel gepubliceerd

4 november 2021 Published by Reacties uitgeschakeld voor C-release zorgprestatiemodel gepubliceerd

De NZa heeft een update gepubliceerd van de regelgeving voor het zorgprestatiemodel. Deze c-release is relatief klein en vooral van belang voor ICT-leveranciers: zij krijgen meer lucht om de veranderingen op verantwoorde wijze in hun systemen door te voeren. De informatiekaart over de regelgeving per 2022 is aangepast aan deze nieuwe regelgeving.

Veldafspraken gepubliceerd

29 oktober 2021 Published by Reacties uitgeschakeld voor Veldafspraken gepubliceerd

Het zorgprestatiemodel bestaat uit door de NZa vastgestelde prestaties, tarieven en regelgeving en uit veldafspraken. Veldafspraken zijn afspraken die partijen met elkaar hebben gemaakt om de bekostiging zo goed mogelijk te laten werken. Alle veldafspraken zijn gebundeld in één document met bijlagen.

Handreiking setting hoogspecialistisch beschikbaar

18 oktober 2021 Published by Reacties uitgeschakeld voor Handreiking setting hoogspecialistisch beschikbaar

Het tarief van de setting ‘hoogspecialistisch (ambulant en klinisch, met contractvoorwaarde)’ kan alleen in rekening worden gebracht als zorgaanbieder en zorgverzekeraar dit in een contract hebben afgesproken. Bij het maken van deze afspraken houden zij zich aan de ‘Handreiking contractering setting Hoogspecialistische ggz’, die de partijen van het programma hebben opgesteld. Die handreiking staat nu online.

Herindexatie tarieven voor 2022

15 oktober 2021 Published by Reacties uitgeschakeld voor Herindexatie tarieven voor 2022

Op donderdag 23 september heeft het kabinet besloten om vanaf 2022 voor de zorgsalarissen 675 miljoen euro per jaar extra beschikbaar te stellen. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft aangegeven deze extra gelden zo snel mogelijk in de tarieven voor 2022 te verwerken. Inmiddels heeft de NZa deze voor de ggz en forensische zorg bepaald.

Beroepentabel aangepast

15 oktober 2021 Published by Reacties uitgeschakeld voor Beroepentabel aangepast

Het programma Zorgprestatiemodel heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd in de lijst met overige beroepen. Van een paar beroepen zijn de definitie en/of vereisten aangepast. De meest opvallende aanpassingen zijn voor de beroepen WO-orthopedagoog en Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP.

Zorgvraagtyperingstool NZa online

1 oktober 2021 Published by Reacties uitgeschakeld voor Zorgvraagtyperingstool NZa online

Zorgvraagtypering is onderdeel van het zorgprestatiemodel en wordt vanaf 1 januari 2022 ingevoerd. De NZa heeft een zorgvraagtyperingstool voor de ggz en forensische zorg ontwikkeld. De zorgvraagtyperingstool is nu beschikbaar. Met deze tool kunt u patiënten typeren.

Definitieve afspraken over een Minimum Viable Product

10 september 2021 Published by Reacties uitgeschakeld voor Definitieve afspraken over een Minimum Viable Product

De partijen van het programma Zorgprestatiemodel en de Organisatie van ICT-leveranciers in de Zorg (OIZ) hebben samen kaders voor een Minimum Viable Product (MVP) opgesteld. Dit MVP beschrijft de minimale eisen waaraan een EPD-systeem moet voldoen om op 1 januari 2022 volgens het zorgprestatiemodel te kunnen registreren.

Tweede uitvraag implementatiemonitor

1 september 2021 Published by Reacties uitgeschakeld voor Tweede uitvraag implementatiemonitor

Alle partijen zijn nog volop aan het werk om zich voor te bereiden op de overgang naar het zorgprestatiemodel per 1 januari 2022. Gezien het belang om samen op tijd klaar te zijn voor deze grote verandering, is het belangrijk om gedurende het jaar tijdig signalen te ontvangen van eventuele problemen en/of knelpunten. Daarom start 1 september de tweede uitvraag van de implementatiemonitor.

NZa publiceert simulatie macro-impact zorgprestatiemodel

29 juli 2021 Published by Reacties uitgeschakeld voor NZa publiceert simulatie macro-impact zorgprestatiemodel

Instellingen die ggz leveren, hebben in de afgelopen weken simulaties uitgevoerd om de financiële impact van de invoering van het zorgprestatiemodel te begroten. De NZa heeft de informatie gebruikt om de effecten van de invoering van het zorgprestatiemodel op macro-niveau te berekenen. De resultaten staan in de monitor ‘Macro impact zorgprestatiemodel’.

Zorgvraagtypering: informatie voor behandelaren online

28 juli 2021 Published by Reacties uitgeschakeld voor Zorgvraagtypering: informatie voor behandelaren online

Als onderdeel van het zorgprestatiemodel wordt vanaf 2022 zorgvraagtypering ingevoerd in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg (fz). Behandelaren in de ggz kunnen nu al kennismaken met zorgvraagtypering: het programma zorgprestatiemodel heeft een handleiding zorgvraagtypering en de inhoudelijke beschrijvingen van de zorgvraagtypen gepubliceerd.

Het zorgprestatiemodel. Ben jij er al bekend mee?

27 juli 2021 Published by Reacties uitgeschakeld voor Het zorgprestatiemodel. Ben jij er al bekend mee?

Later dit jaar komt er voor iedereen die werkt in ggz of fz een gratis e-learningmodule. Dit online leertraject zal naar verwachting in oktober beschikbaar zijn via GGZ Ecademy. Als voorloper op de e-learning is een animatie gemaakt waarin het zorgprestatiemodel wordt uitgelegd.

Update lijst verantwoording en controle beschikbaar

26 juli 2021 Published by Reacties uitgeschakeld voor Update lijst verantwoording en controle beschikbaar

Een van de ontwerpcriteria van het zorgprestatiemodel is: ‘stimuleert procesgerichte beheersing in plaats van controle achteraf’. In april van dit jaar publiceerde het programma Zorgprestatiemodel een lijst met potentiële risico’s en met manieren om deze te beheersen. Deze lijst is nu geüpdatet.

Afspraken over zorgvuldige implementatie ICT

24 juli 2021 Published by Reacties uitgeschakeld voor Afspraken over zorgvuldige implementatie ICT

Een aantal EPD-leveranciers heeft de wens geuit om een landelijk minimum viable product (MVP) vast te stellen. In het programma is geconstateerd dat afspraken over de leveringsomvang alleen gemaakt kunnen worden tussen de aanbieders van EPD’s en hun afnemers. Het programma vindt het echter wel belangrijk gezamenlijke kaders te hebben voor deze MVP’s.

Aanpassingen in beroepenlijst

20 juli 2021 Published by Reacties uitgeschakeld voor Aanpassingen in beroepenlijst

Eerder dit jaar heeft het programma Zorgprestatiemodel de lijsten ‘overige beroepen’ en ‘consult-registrerende beroepen’ gepubliceerd. Naar aanleiding van vragen uit het veld heeft het programma beide lijsten op de volgende punten aangepast: arts voor verstandelijk gehandicapten, ggz-agoog, WO-psycholoog en de duur van de hardheidsclausule.

Simulatie format forensische zorg gereed

16 juli 2021 Published by Reacties uitgeschakeld voor Simulatie format forensische zorg gereed

Om goed voorbereid te zijn op de invoering van de nieuwe bekostiging in de forensische zorg en om goede afspraken tussen DJI en de zorgaanbieders te kunnen faciliteren, wordt de inzet van de transitieprestatie verkend. Hiervoor is het belangrijk om zicht te krijgen op de macro-impact en op de impact voor individuele zorgaanbieders. DJI en de Nederlandse ggz vragen aanbieders van forensische zorg-met-behandeling daarom informatie hierover toe te sturen.

Communicatie toolkit beschikbaar

13 juli 2021 Published by Reacties uitgeschakeld voor Communicatie toolkit beschikbaar

Het informeren van mensen in uw organisatie is een belangrijk onderdeel van de voorbereiding op de invoering van het zorgprestatiemodel. Om organisaties hierin te faciliteren werkt het programma Zorgprestatiemodel aan een communicatie toolkit. De eerste onderdelen van de toolkit zijn gepubliceerd.

Ontwikkelingen ICT-implementatie

9 juli 2021 Published by Reacties uitgeschakeld voor Ontwikkelingen ICT-implementatie

Het programma Zorgprestatiemodel hecht veel belang aan een voorspoedige ICT-implementatie. Een aantal EPD-leveranciers hebben de wens geuit om een landelijk minimum viable product (MVP) vast te stellen. Het programma gaat ketentesten faciliteren en een wekelijks ICT-spreekuur organiseren.

Resultaten kwalitatieve meting implementatiemonitor

8 juli 2021 Published by Reacties uitgeschakeld voor Resultaten kwalitatieve meting implementatiemonitor

In mei hebben EIFFEL en Equalis de resultaten van de eerste implementatiemonitor opgeleverd. Die waren gebaseerd op een kwantitatieve uitvraag door middel van een enquête. Om de beantwoording en resultaten van de vragen uit de enquête beter te kunnen duiden hebben EIFFEL en Equalis een aanvullende kwalitatieve uitvraag gedaan. De interviews bevestigen de resultaten van de eerste monitor.

NZa publiceert nieuwe tariefbeschikking voor zorgprestatiemodel

11 juni 2021 Published by Reacties uitgeschakeld voor NZa publiceert nieuwe tariefbeschikking voor zorgprestatiemodel

De NZa heeft een nieuwe tariefbeschikking gepubliceerd met de tarieven voor het zorgprestatiemodel voor de geestelijke gezondheidszorg dat per 1 januari 2022 wordt ingevoerd. In de eerder uitgegeven tariefbeschikking zaten fouten. Daarop is besloten deze tariefbeschikking in te trekken.

Resultaten eerste implementatiemonitor

3 juni 2021 Published by Reacties uitgeschakeld voor Resultaten eerste implementatiemonitor

In opdracht van het programma Zorgprestatiemodel stellen EIFFEL en Equalis periodiek een implementatiemonitor op. In april en mei hebben zorgaanbieders en zorgverzekeraars de eerste enquête ingevuld. Met ICT-leveranciers zijn interviews gehouden. Nu zijn de resultaten van de eerste monitor bekend.

Nieuwe uitleg bij regelgeving online

20 mei 2021 Published by Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe uitleg bij regelgeving online

Nieuwe regels kunnen nieuwe vragen oproepen. Om die reden publiceren we vandaag bij de nieuwe regelgeving een aantal toelichtingen. De documenten treft u nieuw aan onder Downloads.

Definitieve tarieven zorgprestatiemodel bekend

18 mei 2021 Published by Reacties uitgeschakeld voor Definitieve tarieven zorgprestatiemodel bekend

De NZa heeft definitieve tarieven voor de ggz en fz voor 2022 gepubliceerd. In deze tarieven is de definitieve index 2022 verwerkt. De NZa heeft de tarieven extra vroeg vastgesteld. Zo heeft iedereen meer tijd om zich goed voor te bereiden op het zorgprestatiemodel.

Implementatiemonitor van start

14 april 2021 Published by Reacties uitgeschakeld voor Implementatiemonitor van start

Het zorgprestatiemodel is een grote verandering. Daarom gaan we met een monitor volgen hoe de voorbereidingen gaan. In opdracht van het programma Zorgprestatiemodel voeren EIFFEL en Equalis een implementatiemonitor uit bij zorgaanbieders en zorgverzekeraars. De monitor kijkt ook naar de voortgang van de ICT-implementatie.

Zorgprestatiemodel klaar voor gebruik!

12 april 2021 Published by Reacties uitgeschakeld voor Zorgprestatiemodel klaar voor gebruik!

De nieuwe bekostiging voor de ggz en de forensische zorg is klaar voor gebruik. De NZa heeft regelgeving, prestaties en concepttarieven voor 2022 vastgesteld. Er zijn verschillende factsheets en spelregels gepubliceerd en de tabellen voor de bekostiging en voor zorgvraagtypering zijn beschikbaar.

12 april definitieve uitlevering zorgprestatiemodel

29 maart 2021 Published by Reacties uitgeschakeld voor 12 april definitieve uitlevering zorgprestatiemodel

Op 1 april levert het programma het definitieve beleid voor het zorgprestatiemodel op. Omdat de NZa de regelgeving officieel moet vaststellen, zal het nog een aantal dagen duren voordat dit beleid gepubliceerd wordt. Op maandag 12 april worden de documenten gepubliceerd op de website van het zorgprestatiemodel.

Factsheets over beroepen in het zorgprestatiemodel

22 maart 2021 Published by Reacties uitgeschakeld voor Factsheets over beroepen in het zorgprestatiemodel

Omdat het programma veel vragen binnen krijgt over de beroepenlijst in het zorgprestatiemodel, zijn er twee factsheets opgesteld. Een factsheet over het proces, en een factsheet over de inhoud van die beroepenlijst.

Nieuwe generieke declaratiestandaard voor ggz en forensische zorg

15 maart 2021 Published by Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe generieke declaratiestandaard voor ggz en forensische zorg

De zorgverzekeraars werken aan een generieke declaratiestandaard voor alle zorgsoorten. Aanbieders in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de forensische zorg werken vanaf 1 januari 2022 met de nieuwe declaratiestandaard. Op termijn sluiten ook andere zorgsoorten aan op deze standaard.

Concept declaratiestandaard beschikbaar

1 maart 2021 Published by Reacties uitgeschakeld voor Concept declaratiestandaard beschikbaar

De concept EI-standaard is beschikbaar. Let op: dit gaat om de conceptversie en is dus nog niet definitief. Deze conceptversie wordt niet door Vektis gepubliceerd, maar wordt wel met veldpartijen gedeeld zodat zij al een start kunnen maken met de implementatie van deze declaratiestandaard.

Handreiking Implementatie Zorgpresatiemodel beschikbaar

1 februari 2021 Published by Reacties uitgeschakeld voor Handreiking Implementatie Zorgpresatiemodel beschikbaar

Bent u zorgaanbieder? Dan gaat u in 2022 op een andere manier declareren. Zorg dat uw administratie daar op tijd klaar voor is, en dat medewerkers op de hoogte zijn. Wij hebben een handreiking opgesteld om zorgaanbieders te ondersteunen bij de voorbereiding op het zorgprestatiemodel.

Aan de slag met het zorgprestatiemodel in 2021

4 januari 2021 Published by Reacties uitgeschakeld voor Aan de slag met het zorgprestatiemodel in 2021

Het zorgprestatiemodel is grotendeels klaar voor de implementatie. Het jaar 2021 kunt u gebruiken om zich voor te bereiden op de invoering van het zorgprestatiemodel. Wat kunt u doen? Dat verschilt van organisatie tot organisatie. U kunt denken aan de onderwerpen hieronder.

Technische specificaties zorgprestatiemodel online

30 december 2020 Published by Reacties uitgeschakeld voor Technische specificaties zorgprestatiemodel online

De eerste versie van de technische specificaties van het zorgprestatiemodel staat online. Deze technische specificaties zijn met name opgesteld voor partijen die zich bezighouden met het aanpassen van de ICT. Ze zijn tot stand gekomen in samenwerking met EPD-leveranciers en andere experts uit het veld.

Nieuwe documenten zorgprestatiemodel online

22 december 2020 Published by Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe documenten zorgprestatiemodel online

De partijen van het programma Zorgprestatiemodel hebben in 2020 met elkaar een mooie prestatie geleverd: het zorgprestatiemodel staat! Er zijn weer veel nieuwe documenten gepubliceerd op de website, met details van het zorgprestatiemodel.

Beroepenlijst ggz en fz 2020 bekend

18 december 2020 Published by Reacties uitgeschakeld voor Beroepenlijst ggz en fz 2020 bekend

Het programma Zorgprestatiemodel heeft de ‘beroepenlijst ggz en fz 2020’ gepubliceerd. Op die lijst staan de beroepen die diagnostiek, behandeling en geneeskundige begeleiding leveren in de ggz en fz. De lijst wordt voor verschillende doelen gebruikt. Hij wordt onderdeel van een veldafspraak over de inzet van beroepen in ggz en fz.

Kijk nu de webinars over het zorgprestatiemodel terug!

9 december 2020 Published by Reacties uitgeschakeld voor Kijk nu de webinars over het zorgprestatiemodel terug!

Op 24 november, 30 november en 4 december keken in totaal meer dan 3500 mensen naar de live webinars over het zorgprestatiemodel. Kon u er niet bij zijn en bent u benieuwd wat er is besproken? U kunt de webinars terugkijken op onze website.

Volg de live webinars over het zorgprestatiemodel

16 november 2020 Published by Reacties uitgeschakeld voor Volg de live webinars over het zorgprestatiemodel

Op dinsdag 24 november, maandag 30 november en vrijdag 4 december zijn er live webinars over het zorgprestatiemodel. In elk webinar geeft programmamanager Cornelis Jan Diepeveen u de ins en outs van het zorgprestatiemodel. Na de presentatie gaat dagvoorzitter Maarten Bouwhuis in gesprek met de tafelgasten. Per webinar zijn er verschillende gasten.

Webinars over het zorgprestatiemodel komen eraan

2 november 2020 Published by Reacties uitgeschakeld voor Webinars over het zorgprestatiemodel komen eraan

Wilt u weten wat er per 2022 gaat veranderen in de bekostiging van de ggz en fz?U hoort en ziet het in de live webinars die wij op dinsdag 24 november, maandag(avond) 30 november en vrijdag 4 december organiseren over het zorgprestatiemodel.

Checklist Implementatie Zorgprestatiemodel beschikbaar

30 oktober 2020 Published by Reacties uitgeschakeld voor Checklist Implementatie Zorgprestatiemodel beschikbaar

Bent u zorgaanbieder? Dan gaat u in 2022 op een andere manier declareren. Zorg dat uw administratie daar op tijd klaar voor is, en dat medewerkers op de hoogte zijn.Voor de belangrijkste bedrijfsprocessen hebben wij een checklist opgesteld die u helpt uw organisatie voor te bereiden op het zorgprestatiemodel.

Nieuwe factsheet over schadelastdip

30 oktober 2020 Published by Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe factsheet over schadelastdip

Als het zorgprestatiemodel wordt ingevoerd, stappen we in één keer over van trajecten op prestaties per dag. Dat heeft eenmalig gevolgen voor de omvang van de schade: in 2021 is er een ‘schadelastdip’. Meer hierover leest u in deze factsheet.

Lijst met aanbevelingen verantwoording en controle gepubliceerd

19 oktober 2020 Published by Reacties uitgeschakeld voor Lijst met aanbevelingen verantwoording en controle gepubliceerd

Het programma is bezig om veldafspraken op te stellen, onder meer over verantwoording en controle in het zorgprestatiemodel. Die afspraken gaan bijvoorbeeld over correct registreren en declareren en gepast gebruik. Onderdeel van deze veldafspraak wordt een lijst waarin partijen met elkaar risico’s op het gebied van correct registreren en declareren en gepast gebruik benoemen.

Staatssecretaris benoemt aandachtspunten invoering zorgprestatiemodel

19 oktober 2020 Published by Reacties uitgeschakeld voor Staatssecretaris benoemt aandachtspunten invoering zorgprestatiemodel

In de zomer heeft staatssecretaris Blokhuis van VWS samen met de minister voor Rechtsbescherming besloten om het zorgprestatiemodel per 2022 in te voeren als nieuwe bekostiging voor de ggz en fz. In de voorhangbrief legt de Staatssecretaris aan de Tweede Kamer uit waarom hij dit besluit heeft genomen en geeft hij een aantal aandachtspunten voor de invoering mee.

Invoering Zorgprestatiemodel per 2022 definitief

17 september 2020 Published by Reacties uitgeschakeld voor Invoering Zorgprestatiemodel per 2022 definitief

Het besluit om het Zorgprestatiemodel in te voeren is nu definitief. Staatssecretaris Blokhuis van VWS heeft de Tweede Kamer laten weten dat de nieuwe bekostiging voor de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg per 2022 ingaat. Hij nam dit besluit samen met de minister voor Rechtsbescherming.

Invoering Zorgprestatiemodel weer een stap dichterbij

25 augustus 2020 Published by Reacties uitgeschakeld voor Invoering Zorgprestatiemodel weer een stap dichterbij

Het nieuwe bekostigingsmodel voor de ggz en de fz is zo goed als klaar. De 13 partijen in het programma Zorgprestatiemodel hebben een document met de uitwerking van het bekostigingsmodel opgeleverd. De NZa heeft dit met een positief advies aangeboden aan de ministeries voor VWS en Rechtsbescherming. Binnenkort besluit de overheid over de invoering per 2022. 

Consultatie beroepen in de ggz en fz

24 augustus 2020 Published by Reacties uitgeschakeld voor Consultatie beroepen in de ggz en fz

In het Bestuurlijk Akkoord GGZ is afgesproken om de inzet van beroepen in de ggz en fz vanuit het oogpunt van kwaliteit van zorg te onderbouwen in een veldnorm. Het programma wil een lijst vaststellen als basis voor de ontwikkeling van die veldnorm. De lijst is nu in concept klaar. Voordat de lijst in het programma wordt vastgesteld, consulteren wij de vertegenwoordigers van beroepsbeoefenaars in ggz en fz.

Video: Zorgprestatiemodel in het kort

4 juni 2020 Published by Reacties uitgeschakeld voor Video: Zorgprestatiemodel in het kort

Het Zorgprestatiemodel komt eraan. De bekostiging voor ggz en fz zal er vanaf 2022 heel anders uitzien. Wilt u snel weten wat er precies gaat veranderen? We hebben er een filmpje over gemaakt.

Factsheet over beroepenlijst gepubliceerd

24 maart 2020 Published by Reacties uitgeschakeld voor Factsheet over beroepenlijst gepubliceerd

In het Bestuurlijk akkoord GGZ is afgesproken dat er een veldnorm komt voor beroepen in de ggz en fz. Als opstap naar die veldnorm stellen de 13 partijen in het programma Zorgprestatiemodel een beroepenlijst op. De beroepenlijst wordt ook gebruikt om te bepalen welke professionals vanaf 2022 het consult ‘overige beroepen’ kunnen registreren.

Nieuwe bekostiging voor ggz en fz op koers!

3 maart 2020 Published by Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe bekostiging voor ggz en fz op koers!

In 2022 komt er een nieuwe bekostiging voor de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg: het Zorgprestatiemodel. Met de uitwerking van het model zijn we een heel eind op weg.  Maar we zijn er nog niet. De komende maanden gaan we met elkaar aan de slag om de daadwerkelijke invoering voor te bereiden.

Prestaties en settings in concept klaar

3 maart 2020 Published by Reacties uitgeschakeld voor Prestaties en settings in concept klaar

In het zorgprestatiemodel wordt de zorg vergoed via consulten, verblijfsprestaties en enkele overige prestaties. Indirecte tijd hoeft straks niet meer te worden geregistreerd. Die wordt namelijk verdisconteerd in de zorgprestaties. Om de consulten zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de praktijk worden ze onderverdeeld naar tijdsduur, diagnostiek of behandeling, beroep van de uitvoerder en setting.

Succesvolle themamiddag programma Zorgprestatiemodel

12 februari 2020 Published by Reacties uitgeschakeld voor Succesvolle themamiddag programma Zorgprestatiemodel

In het programmateam en werkgroepen werken vertegenwoordigers van de 13 samenwerkende organisaties aan de nieuwe bekostiging. Op 10 februari ontmoetten alle deelnemers elkaar tijdens een landelijke bijeenkomst. Een van de sprekers die middag was prof. dr. Jan Kremer.

Website over zorgprestatiemodel live

30 september 2019 Published by Reacties uitgeschakeld voor Website over zorgprestatiemodel live

Per 1 juni 2019 is het programma Zorgprestatiemodel ggz en fz gestart. Daarin werken veldpartijen samen aan de uitwerking en implementatie van het zorgprestatiemodel én aan de verdere ontwikkeling van de zorgvraagtypering. De NZa heeft geadviseerd het zorgprestatiemodel per 2022 in te voeren. Via de website zorgprestatiemodel.nl kan iedereen de ontwikkelingen volgen.

Staatssecretaris positief over het zorgprestatiemodel

2 juli 2019 Published by Reacties uitgeschakeld voor Staatssecretaris positief over het zorgprestatiemodel

De staatssecretaris van VWS heeft, mede namens de minister voor Rechtsbescherming, in de kabinetsreactie aan de Tweede Kamer laten weten dat hij van plan is het advies van de NZa over het zorgprestatiemodel over te nemen, onder de voorwaarde dat de uitwerking een aantal aannames zal bevestigen.

Het zorgprestatiemodel als nieuwe bekostiging voor de ggz en fz

20 mei 2019 Published by Reacties uitgeschakeld voor Het zorgprestatiemodel als nieuwe bekostiging voor de ggz en fz

De Nederlandse Zorgautoriteit adviseert om per 2022 een nieuwe bekostiging in te voeren in de generalistische basis ggz, gespecialiseerde ggz en forensische zorg: het zorgprestatiemodel. De huidige bekostiging in de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg is niet meer geschikt om deze zorg op een toekomstbestendige manier te bekostigen.