Uitleg: juist registreren van consulten

We hebben enkele signalen gekregen dat consulten op een andere manier worden geregistreerd dan de bedoeling is. We geven daarom een toelichting.

Indirect blijft indirect

Een consult is een direct, ononderbroken en zorginhoudelijk contact tussen zorgverlener en patiënt en/of naasten. Een contact is een zorginhoudelijk en ononderbroken interactie. Als de interactie niet zorginhoudelijk is, dan is er dus geen sprake van consult(tijd).

Om de duur van het consult te bepalen, kijk je dus naar de tijd van het zorginhoudelijke contact. In de tarieven van consulten zit een opslag verwerkt voor overige werkzaamheden (indirecte tijd). Bijvoorbeeld: het tarief van een behandelconsult vanaf 45 minuten door een GZ-psycholoog in de setting ‘multidisciplinair’ is gebaseerd op 47 minuten directe tijd en 38 minuten indirecte tijd. Het tarief van een diagnostiekconsult met dezelfde kenmerken is gebaseerd op 47 minuten directe tijd en 61 minuten indirecte tijd. Het is niet de bedoeling om ‘indirecte tijd’ als consulttijd te tellen.

Ook is het niet de bedoeling dat de consulttijd wordt verlengd door activiteiten die geen zorginhoudelijke interactie zijn in het bijzijn van de patiënt uit te voeren. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

  • schrijven van een brief aan de huisarts
  • uitschrijven van een herhaalrecept
  • samen invullen van vragenlijsten die alleen voor de patiënt bestemd zijn

Deze kunnen meestal niet als consulttijd in rekening worden gebracht. Het kan natuurlijk voorkomen dat het doornemen van de brief aan de huisarts met de patiënt wel een zorginhoudelijk doel heeft. Dan kan dit wel consulttijd zijn. Dat geldt ook als met de patiënt over nut en noodzaak van de medicatie wordt gesproken.

Realistisch plannen van consulten

Een zorgaanbieder kan kiezen voor het principe planning = realisatie. Daarbij wordt het geplande consult in rekening gebracht, behalve als dat in werkelijkheid meer dan een kwartier korter of langer duurt. Volgens de spelregel planning = realisatie kan dat alleen als u voldoet aan de voorwaarde van realistische agendavoering. Het is daarom bijvoorbeeld niet toegestaan structureel consulten van 60 minuten te plannen als u weet dat deze consulten doorgaans 50 minuten duren. In dat geval moet u consulten van 50 minuten plannen. U brengt dan consulten vanaf 45 minuten in rekening.

 

Op 24 maart 2022 is de tekst van dit nieuwsbericht geüpdatet, de strekking blijft hetzelfde.