Achtergrond

In 2019 stelde de Nederlandse Zorgautoriteit in een advies vast dat de toen geldende bekostiging voor de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de forensische zorg (fz) niet langer geschikt was. De bekostiging sloot bijvoorbeeld vaak niet aan bij de zorg die iemand werkelijk kreeg.

De overheid, zorgverleners, zorgverzekeraars en patiënten spraken af om een nieuwe bekostiging voor de ggz en de fz op te stellen. Die nieuwe bekostiging werd het zorgprestatiemodel. Het zorgprestatiemodel is ingegaan in 2022. Het zorgprestatiemodel zorgt ervoor dat de zorg sneller en met minder administratie kan worden afgerekend. En de zorgnota sluit beter aan bij de zorg die iemand heeft gekregen.

Het zorgprestatiemodel is ontwikkeld in het programma Zorgprestatiemodel, een samenwerking van Dienst justitiële inrichtingen, de Nederlandse ggz, LVVP, MeerGGZ, MIND, NFU, NIP, NVvP, NVZ, NZa, VGN, V&VN en ZN. Het programma is geëindigd in 2023. De partijen blijven in een nieuwe structuur samenwerken.