Veldnorm beroepen opgenomen in openbaar register

Een belangrijk onderdeel van het zorgprestatiemodel is de beroepenlijst voor ggz en fz. Op die lijst staan de beroepen die diagnostiek, behandeling en/of geneeskundige begeleiding kunnen leveren in de ggz en fz. De lijst is onderdeel van de veldafspraken en wordt ook door de NZa gehanteerd voor de prestaties en tarieven.

De partijen van het (inmiddels geëindigde) programma Zorgprestatiemodel hadden afgesproken om van de beroepenlijst een veldnorm te maken. Veldnormen zijn landelijk geldende normen over kwaliteit van zorg. Dit proces is nu afgerond. De veldnorm beroepen is opgenomen in het openbare register van kwaliteitsinstrumenten van Zorginstituut Nederland. De veldnorm beroepen in de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg heeft nu eenzelfde status als bijvoorbeeld het Landelijk Kwaliteitsstatuut ggz.

De indieners van de veldnorm zijn alle vertegenwoordigers van patienten, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en regiebehandelaarberoepen. Ze zijn blij met dit mooie resultaat. Nu de veldnorm is opgenomen in het openbare register, is nóg duidelijker dat de norm geldt voor alle zorgaanbieders.

Bekijk de veldnorm beroepen in de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg op Zorginzicht.nl.

De veldnorm is ingediend en geautoriseerd door:
De Nederlandse ggz
Dienst Justitiële Inrichtingen (ministerie van Justitie en Veiligheid)
Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & psychotherapeuten
MeerGGZ
MIND
Nederlandse Federatie van UMC’s
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
Nederlandse Associatie Physician Assistants
Nederlands Instituut van Psychologen
Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen
Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie
Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie
Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde
Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland
Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland
Zorgverzekeraars Nederland