NZa publiceert simulatie macro-impact zorgprestatiemodel

Instellingen die ggz leveren, hebben in de afgelopen weken simulaties uitgevoerd om de financiële impact van de invoering van het zorgprestatiemodel te begroten. De uitkomsten hebben zij met de NZa en met zorgverzekeraars gedeeld. Zorgverzekeraars gebruiken de informatie voor de contracteringsgesprekken. De NZa heeft de informatie gebruikt om de effecten van de invoering van het zorgprestatiemodel op macro-niveau te berekenen. De resultaten staan in de monitor ‘Macro impact zorgprestatiemodel’.

De NZa heeft naar aanleiding van deze monitor een brief geschreven aan de partijen in het programma Zorgprestatiemodel. Daarin vraagt de NZa aandacht voor een gecontroleerde en verantwoorde transitie, zodat de continuïteit van zorg gewaarborgd blijft. Ook staan de hierover gemaakte bestuurlijke afspraken in deze brief. De NZa wijst erop dat in de contractering ongewenste en onbedoelde effecten moeten worden geneutraliseerd om zo het zorgprestatiemodel ‘macro-neutraal’ te kunnen invoeren.

Lees de brief

Download ‘monitor macro-impact zorgprestatiemodel’