Tweede uitvraag implementatiemonitor

In mei hebben EIFFEL en Equalis de resultaten van de eerste implementatiemonitor opgeleverd. Die waren gebaseerd op een kwantitatieve uitvraag door middel van een enquête. Om de beantwoording en resultaten van de vragen uit de enquête beter te kunnen duiden hebben EIFFEL en Equalis een aanvullende kwalitatieve uitvraag gedaan.

Alle partijen zijn nog volop aan het werk om zich voor te bereiden op de overgang naar het zorgprestatiemodel per 1 januari 2022. Gezien het belang om samen op tijd klaar te zijn voor deze grote verandering, is het belangrijk om gedurende het jaar tijdig signalen te ontvangen van eventuele problemen en/of knelpunten. Daarom start 1 september de tweede uitvraag van de implementatiemonitor.

U kunt benaderd worden om deel te nemen

Zorgaanbieders, zorgverzekeraars en EPD-leveranciers kunnen via hun branchevereniging benaderd worden om aan de monitor deel te nemen. De monitor is gebaseerd op de nieuwe mijlpalenplanning. De mijlpalenplanning kunt u gebruiken om voorafgaand aan het invullen van de enquête eerst de informatie te verzamelen over de status van de mijlpalen in uw organisatie.

De partijen in het programma Zorgprestatiemodel stellen uw deelname zeer op prijs.