Handreiking setting hoogspecialistisch beschikbaar

Het tarief van de setting ‘hoogspecialistisch (ambulant en klinisch, met contractvoorwaarde)’ kan alleen in rekening worden gebracht als zorgaanbieder en zorgverzekeraar dit in een contract hebben afgesproken. Bij het maken van deze afspraken houden zij zich aan de ‘Handreiking contractering setting Hoogspecialistische ggz’, die de partijen van het programma hebben opgesteld. Die handreiking staat nu online.

Verder is er een limitatieve lijst met aanbieders gepubliceerd die aan de inhoudelijke criteria van de handreiking voldoen en die daarmee in aanmerking komen voor een contract over het toepassen van de setting hoogspecialistisch. Deze lijst is het richtinggevend voor de contractering van hoogspecialistische ggz.