Aanpassingen in beroepenlijst

Eerder dit jaar heeft het programma Zorgprestatiemodel de lijsten ‘overige beroepen’ en ‘consult-registrerende beroepen’ gepubliceerd. Naar aanleiding van vragen uit het veld heeft het programma beide lijsten op de volgende punten aangepast:

Arts voor verstandelijk gehandicapten

De arts voor verstandelijk gehandicapten is toegevoegd aan de beroepscategorie Arts-specialist (Wet Big art. 14).

GGZ-agoog

De GGZ-agoog is als apart beroep toegevoegd aan de ‘overige beroepen’ in plaats van als differentiatie van de initiële opleidingen maatschappelijk werk, sociaal pedagogische hulpverlening en sociaal werk. Er gelden opleidings- en registratie-eisen.

WO-psycholoog

Onder de definitie van de WO-psycholoog valt voortaan ook een zorgprofessional met een afgeronde masteropleiding Mental Health (voorheen Geestelijke Gezondheidskunde) behaald aan Maastricht University.

Voor de LOGO-verklaring geldt een eenmalige overgangstermijn van een half jaar. De voorwaarde ‘LOGO-verklaring’ geldt vanaf 1 juli 2022.

Hardheidsclausule

De WO-psycholoog en de ervaringsdeskundige zijn toegelaten via de hardheidsclausule. Nu is de duur van de hardheidsclausule toegevoegd. Opname via de hardheidsclausule geldt voor 3 jaar (2022 t/m 2024) en kan worden verlengd.

 

Zie voor een compleet overzicht de nieuwe lijst ‘consult registrerende beroepen‘.