Website over zorgprestatiemodel live

Per 1 juni 2019 is het programma zorgprestatiemodel ggz en fz gestart. Daarin werken veldpartijen samen aan de uitwerking en implementatie van het zorgprestatiemodel én aan de verdere ontwikkeling van de zorgvraagtypering. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft geadviseerd het zorgprestatiemodel per 2022 in te voeren. Via de website zorgprestatiemodel.nl kan iedereen de ontwikkelingen volgen.

Wat is dat, het zorgprestatiemodel?

Het zorgprestatiemodel is vanaf 2022 de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. Het wordt een bekostiging met eenvoudige regels en duidelijke nota’s. Met eerlijke vergoedingen voor gepaste zorg. En met niet meer administratie dan nodig is. De hoofdlijnen van het model zijn al bekend. Brancheorganisaties, zorgverleners en overheid werken die hoofdlijnen in 2019 en 2020 samen verder uit in het programma. In 2021 kijken we of alles voor iedereen goed werkt.

Opdrachtgever

De formele opdrachtgever van het programma is het Bestuurlijk Overleg hoofdlijnenakkoord (BO HLA GGZ). Het BO HLA heeft het opdrachtgeverschap via een programma-opdracht gedelegeerd aan de Bestuurlijke commissie zorgprestatiemodel. Het Programmateam is de spil van dit landelijke traject. Het Programmateam geeft uitvoering aan het programmaplan op basis van een integrale planning, stuurt werkgroepen aan, en rapporteert aan de Bestuurlijke commissie over de voortgang. De NZa stelt zoals altijd de prestaties, tarieven en regels vast.