Voorbeelden registratie groepsconsulten

Op verzoek van verschillende zorgaanbieders heeft het programma een aantal voorbeelden opgesteld van de registratie en declaratie van groepsconsulten. De voorbeelden laten verschillende scenario’s zien, zowel situaties waarin de realisatie gelijk is aan de planning als situaties waarin de realisatie afwijkt van de planning. Met deze voorbeelden ondersteunen we een eenduidige registratie van groepsconsulten.

Bekijk de voorbeelden