Downloads

Alle documenten over het zorgprestatiemodel bij elkaar.

Archief

Staat het document dat u zoekt niet bij Downloads? Mogelijk is het document vervallen. Vervallen documenten vindt u in het archief.

Regelgeving, prestaties en tarieven van de NZa

De NZa heeft de wettelijke taak om prestaties en tarieven vast te stellen waarmee de zorg wordt betaald. De officiële documenten staan op het documentenplatform van de NZa.

Titel Versiedatum Plaatsingsdatum Status Publicatie van
Beleidsregel Prestaties en tarieven ggz en fz 2025 (BR/REG-25107) 28-maart-24 10-april-24 Toekomst NZa
Regeling ggz en fz 2025 (NR/REG-2508) 28-maart-24 10-april-24 Toekomst NZa
Beleidsregel Prestaties en tarieven ggz en fz 2025 (BR/REG-25107) 7-november-23 14-november-23 Geldig NZa
Tariefbeschikking ggz en fz 2024 (TB/REG-24627-02) 8-november-23 14-november-23 Geldig NZa
Tarievenlijst 2024 (bijlage 1 bij TB/REG-24627-02) 7-november-23 14-november-23 Geldig NZa
Regeling ggz en fz 2024 (NR/REG-2418a) 8-november-23 14-november-23 Geldig NZa
Beschikking facultatieve prestaties (TB-REG-24633-01) 7-november-23 14-november-23 Geldig NZa
Tarievenzoeker NZa 1-oktober-21 1-oktober-21 Geldig NZa

Overige documenten van de NZa

In deze documenten beschrijft de NZa hoe de tarieven zijn opgebouwd en hoe ze tot stand zijn gekomen. Ook heeft de NZa samen met het programma Zorgprestatiemodel informatiekaarten ontwikkeld.

Titel Versiedatum Plaatsingsdatum Status Publicatie van
Informatiekaart toelichting beleid en regels ggz 2025 29-maart-24 10-april-24 Toekomst NZa
Informatiekaart toelichting beleid en regels ggz en fz 2024 4-juli-23 4-juli-23 Geldig NZa
Patiëntfolder zorgvraagtypering en privacy 15-juni-23 16-juni-23 Geldig NZa
Beslissing op bezwaar NVRG 2-maart-23 9-maart-23 Geldig NZa
Informatiekaart over tariefdifferentiatie psychiaters 19-december-22 19-december-22 Geldig NZa
Beschikking Facultatieve prestaties (december 2022) 14-november-22 14-november-22 Geldig NZa
Verantwoording tarieven 2023 12-oktober-22 12-oktober-22 Geldig NZa
Toelichting impactanalyse informatiestromen en privacy 29-augustus-22 29-augustus-22 Geldig NZa
Tabel met informatie-elementen uit de Regeling ggz en fz (NR/REG-2313) 5-juli-22 5-juli-22 Geldig NZa
Informatiekaart naasten 21-april-22 21-april-22 Geldig NZa
Informatiekaart indirecte tijd 29-maart-22 30-maart-22 Geldig NZa
Informatiekaart privacy en informatiestromen 15-maart-22 17-maart-22 Geldig NZa
Brief NZa met uitleg over tariefdifferentiatie psychiaters 23-november-21 1-december-21 Geldig NZa
Informatiekaart acute psychiatrische hulpverlening per 2022 27-augustus-21 26-november-21 Geldig NZa
Informatiekaart onderlinge dienstverlening 2-november-21 3-november-21 Geldig NZa
Informatiekaart settings 2-november-21 3-november-21 Geldig NZa
Excel bijlage verantwoording tarieven c-release 28-oktober-21 28-oktober-21 Geldig NZa
Informatiekaart Zorgprestatiemodel per 2022 1-juli-21 1-juli-21 Geldig NZa
Verantwoording tarieven 1-juli-21 1-juli-21 Geldig NZa
Vergelijking tarieven juni-juli 2021 1-juli-21 1-juli-21 Geldig NZa
Verantwoordingsdocument tarieven ECT 1-juli-21 1-juli-21 Geldig NZa
Uitsplitsing direct/indirect tarieven 1-juli-21 1-juli-21 Geldig NZa
Uitleg verschillen tarieven december 2020 - maart 2021 - juni 2021 11-juni-21 11-juni-21 Geldig NZa

Veldafspraken

Partijen in het programma hebben extra afspraken met elkaar gemaakt naast de regelgeving van de NZa. Dit zijn de veldafspraken.

Titel Versiedatum Plaatsingsdatum Status Publicatie van
Verwijstypen en zorglabels 2024 20-december-23 20-december-23 Geldig Programma
Verwijsafspraken GGZ 20-december-23 20-december-23 Geldig Programma
Limitatieve lijst Hoogspecialistische ggz 2024 19-december-23 20-december-23 Geldig Programma
Voorbeelden afleiding groepsconsulten 2024 20-december-23 20-december-23 Geldig Programma
Overzicht wijzigingen veldafspraken 2024 7-juli-23 7-juli-23 Geldig Programma
Veldafspraken 2024 28-juni-23 5-juli-23 Geldig Programma
Notitie Vermelden van zorgvraagtypering ggz op de factuur 26-april-23 26-april-23 Geldig Programma
Notitie Verwijstypen en zorglabels 2023 26-april-23 26-april-23 Geldig Programma
Overzicht wijzigingen veldafspraken 2023 31-januari-23 6-februari-23 Geldig Programma
Veldafspraken 2023 31-januari-23 3-februari-23 Geldig Programma
Informatie-elementen bij facultatieve prestaties ervaringsdeskundige werker NLQF 5 20-december-22 20-december-22 Geldig Programma
Limitatieve lijst Hoogspecialistische ggz 2023 15-december-22 15-december-22 Geldig Programma
Informatie-elementen bij overige prestaties 27-september-22 27-september-22 Geldig Programma
Informatie-elementen bij onderlinge dienstverlening 27-september-22 27-september-22 Geldig Programma
Voorbeelden registratie groepsconsulten 16-september-22 19-september-22 Geldig Programma
Doorontwikkelagenda NZa en programma 28-februari-22 28-februari-22 Geldig NZa en programma
Factsheet Zorgtrajectnummer 11-januari-22 11-januari-22 Geldig Programma
Factsheet Basis-ggz 11-januari-22 11-januari-22 Geldig Programma
Inhoudelijk kader inzet tolken anderstaligen GGZ 29-oktober-21 29-oktober-21 Geldig Programma
Regeling overgang Jeugdwet naar Zvw bij bereiken 18 jaar 29-oktober-21 29-oktober-21 Geldig Programma
Handreiking setting Hoogspecialistisch 18-oktober-21 18-oktober-21 Geldig Programma
Overzicht Zorgprestaties en settings 9-april-21 9-april-21 Geldig Programma
Factsheet Schadelastdip 30-oktober-20 30-oktober-20 Geldig Programma

Informatie over beroepen

In het zorgprestatiemodel kunnen Big-nen en een aantal overige beroepen declarabele consulten registeren. Deze documenten beschrijven welke beroepen dit zijn en welke voorwaarden gelden. De vaak geraadpleegde beroepenlijsten zijn vervangen door een veldnorm en staan daarom nu in het archief.

Titel Versiedatum Plaatsingsdatum Status Publicatie van
Veldnorm beroepen in de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg 12-september-23 25-oktober-23 Geldig Programma
Tijdelijke invulling regiebehandelaarschap 28-juni-23 5-juli-23 Geldig Programma
Modelverklaring Werkervaring BIZ 13-maart-23 20-maart-23 Geldig Programma
Veel gestelde vragen over alternatief LOGO-verklaring 6-maart-23 6-maart-23 Geldig Programma
Bestuursverklaring Inzetbaarheid Zorgprestatiemodel (BIZ) WO-psycholoog 31-januari-23 31-januari-23 Geldig Programma
Bestuursverklaring Inzetbaarheid Zorgprestatiemodel (BIZ) WO-orthopedagoog 31-januari-23 31-januari-23 Geldig Programma
Verklaring Diagnostiek ten behoeve van BIZ 31-januari-23 31-januari-23 Geldig Programma
Veelgestelde vragen over invoering Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ 5-november-21 11-november-21 Geldig Zorginstituut Nederland
Factsheet beroepen: inhoud 28-september-21 28-september-21 Geldig Programma
Factsheet beroepen: het proces 19-maart-21 19-maart-21 Geldig Programma
Criteria beroepen 18-december-20 18-december-20 Geldig Programma
Consultatiedocument Veldafspraak beroepen 24-augustus-20 25-augustus-20 Geldig Programma

Zorgvraagtypering in de praktijk

Voor alle nieuwe patiënten in 2022 moet het zorgvraagtype op de factuur worden meegestuurd. De bestaande patiënten komen daar stapsgewijs bij. Zorgvraagtypering voert u uit met de documenten hieronder.

Titel Versiedatum Plaatsingsdatum Status Publicatie van
Handleiding Zorgvraagtypering ggz 29-juni-22 30-juni-22 Geldig Programma
HoNOS+, toelichting bij scores 29-juni-22 30-juni-22 Geldig Programma
Beschrijving Zorgvraagtypen ggz 29-juni-22 30-juni-22 Geldig Programma
Handleiding Zorgvraagtypering FZ 23-december-21 23-december-21 Geldig DJI
E-learning zorgvraagtypering 30-november-21 30-november-21 Geldig GGZ Ecademy
Zorgvraagtyperingstool NZa 1-oktober-21 1-oktober-21 Geldig NZa
Implementatieplan Zorgvraagtypering FZ 2-juli-21 2-juli-21 Geldig DJI
Afspraken over zorgvraagtypering bij bestaande patiënten 31-mei-21 31-mei-21 Geldig Programma
Kleurschema - hulpmiddel om HoNOS+ antwoorden te matchen met zorgvraagtypen 18-mei-21 20-mei-21 Geldig Programma

Zorgvraagtypering (achtergrond)

De NZa en partijen van het programma hebben uitgebreid onderzoek gedaan en laten doen naar de zorgvraagtypering.

Titel Versiedatum Plaatsingsdatum Status Publicatie van
Rapport SiRM voorstel subclusters 15-maart-21 26-mei-21 Geldig Programma
Rapport SiRM alternatieve bronnen zorgvraagtypering OQ45 26-maart-21 26-mei-21 Geldig Programma
Rapport SiRM alternatieve bronnen zorgvraagtypering MATE 26-maart-21 26-mei-21 Geldig Programma
Advies aan NZa besluitvorming zorgvraagtypering 4-november-20 18-december-20 Geldig Programma
Contouren zorgvraagtypering FZ 1-oktober-20 8-oktober-21 Geldig DJI
Eindresultaten pilot zorgclustermodel 14-juli-20 30-juli-20 Geldig NZa
Voorlopige resultaten zorgclustermodel 1-januari-20 2-maart-20 Geldig NZa
Startnotitie doelen zorgvraagtypering 22-januari-20 22-januari-20 Geldig Programma

Verantwoording en controle

Het zorgprestatiemodel geeft de voorkeur aan procesgerichte beheersing vooraf boven controles achteraf. De partijen hebben met elkaar afspraken gemaakt over hoe zij dit gaan inrichten.

Titel Versiedatum Plaatsingsdatum Status Publicatie van
Spelregels correct registreren en declareren 2024 28-juni-23 4-juli-23 Geldig Programma
V&C-lijst 2024 28-juni-23 4-juli-23 Geldig Programma
Notitie Het verantwoorden van settings 22-maart-22 22-maart-22 Geldig Programma
Functionele beschrijving geautomatiseerde controles 11-januari-22 11-januari-22 Geldig Programma
Doorontwikkeling V&C-lijst t.b.v. EPD-implementatie 22-december-21 23-december-21 Geldig Programma
Startnotitie verantwoording en controle 10-maart-20 4-mei-20 Geldig Programma

Gepast gebruik

Partijen hebben gezamenlijk de definitie en uitgangspunten van Gepast gebruik afgesproken. In 2022 vinden er landelijk inhoudelijke gesprekken plaats over Gepast gebruik.

Titel Versiedatum Plaatsingsdatum Status Publicatie van
Uitkomst dialoogtafel verslavingszorg 6-juli-23 6-juli-23 Geldig Programma
Proces landelijke gesprekken over Gepast Gebruik 22-december-21 23-december-21 Geldig Programma

ICT-specificaties en codelijsten

De NZa heeft voor alle belangrijke elementen van het zorgprestatiemodel codes bepaald. Die codes worden gebruikt in de EPD’s en in declaraties. Het programma heeft samen met ICT-leveranciers het zorgprestatiemodel verder uitgewerkt tot ICT-specificaties. Ook hebben zij afspraken gemaakt over een MVP voor een zorgvuldige implementatie van ICT.

*Gebruik van de DSM-5 valt onder licentie van de Nederlandse Staat ten behoeve van het Zorgprestatiemodel. Bij het gebruik van de DSM-5 hoort een copyright notice. Lees hier de beperkingen van de licentie op de DSM-5 classificatie. 

Titel Versiedatum Plaatsingsdatum Status Publicatie van
Codetabel prestaties en tarieven 2025 28-maart-24 10-april-24 Toekomst NZa
Codelijst DSM-5(-TR)* met ICD-10 afleidingen 15-december-23 19-december-23 Geldig RIVM
Codetabel prestaties en tarieven 2024 10-november-23 11-december-23 Geldig NZa
Codetabel prestaties en tarieven 2023 1-mei-23 14-augustus-23 Geldig NZa
Codelijsten zorglabel en gb-ggz profiel en verwijstype 2023 8-maart-23 10-maart-23 Geldig NZa
Codelijsten zorgvraagtypering 27-januari-23 27-januari-23 Geldig NZa
Standaard voor gegevensaanlevering zorgvraagtypering (ggz & fz) 1-maart-22 10-maart-22 Geldig NZa
Afronding kaders voor Minimum Viable Product 22-december-21 23-december-21 Geldig Programma
Toelichting codelijsten (concept) 16-november-21 17-november-21 Geldig NZa
Technische beschrijving zorgvraagtypering voor ICT-toepassing 11-november-21 12-november-21 Geldig NZa
Testset zorgvraagtypering (op aanvraag, mail naar vragen@zorgprestatiemodel.nl) 26-oktober-21 4-november-21 Geldig NZa
Overzicht wijzigingen codelijsten 28-oktober-21 29-oktober-21 Geldig Programma
Codelijst DSM-5* 28-oktober-21 29-oktober-21 Geldig Programma
Foutcorrectie in het declaratieverkeer 18-oktober-21 18-oktober-21 Geldig Programma
Definitieve afspraken over een Minimum Viable Product 9-september-21 10-september-21 Geldig Programma en OIZ
Informatietabel overige prestaties en toeslagen 10-september-21 10-september-21 Geldig Programma
071 Prestatiecodelijst Vektis 30-juli-21 30-juli-21 Geldig Vektis
Kaders voor een Minimum Viable Product 22-juli-21 24-september-21 Geldig Programma
Generieke declaratie standaard GDS801 15-maart-21 15-maart-21 Geldig Vektis

Implementatie

Met deze documenten kunnen zorgaanbieders zich voorbereiden op de invoering van het zorgprestatiemodel.

Titel Versiedatum Plaatsingsdatum Status Publicatie van
Resultaten derde meting december 2021 implementatiemonitor 21-december-21 23-december-21 Geldig Programma
E-learning zorgvraagtypering 30-november-21 30-november-21 Geldig GGZ Ecademy
Mijlpalenplanning implementatiemonitor (derde enquête) 8-november-21 10-november-21 Geldig Programma
Resultaten tweede kwalitatieve meting oktober 2021 implementatiemonitor 2-november-21 10-november-21 Geldig Programma
Resultaten tweede meting september 2021 implementatiemonitor 2-november-21 10-november-21 Geldig Programma
E-learning zorgprestatiemodel 4-oktober-21 4-oktober-21 Geldig GGZ Ecademy
Handreiking Implementatie 18-januari-20 3-februari-20 Geldig Programma
Checklist Implementatie 30-oktober-20 30-oktober-20 Geldig Programma

Communicatie toolkit

In de communicatie toolkit staan afbeeldingen en teksten die zorgaanbieders kunnen gebruiken voor de interne communicatie. De informatie in de toolkit wordt steeds aangevuld.

Titel Versiedatum Plaatsingsdatum Status Publicatie van
Animatie 'Het zorgprestatiemodel. Ben jij er al bekend mee?' (patiëntversie) 6-januari-22 12-januari-22 Geldig Programma
Patiëntfolder in het Engels (digitale versie) 23-november-21 23-november-21 Geldig Programma
Patiëntfolder in het Engels (drukversie) 23-november-21 23-november-21 Geldig Programma
Patiëntfolder incl. illustraties (digitale versie) 23-november-21 23-november-21 Geldig Programma
Patiëntfolder incl. illustraties (drukversie) 23-november-21 23-november-21 Geldig Programma
Illustraties over het zorgprestatiemodel (zip) 18-november-21 22-november-21 Geldig Programma
Patiëntfolder (digitale versie) 11-november-21 11-november-21 Geldig Programma
Patiëntfolder (drukversie) 11-november-21 11-november-21 Geldig Programma
Infographic Bouwstenen zorgprestaties 28-oktober-21 28-oktober-21 Geldig Programma
Factsheet Zorgprestatiemodel en eigen risico 18-oktober-21 18-oktober-21 Geldig Programma
Teksten patiëntinformatie (ongecontracteerde zorgaanbieders) 11-oktober-21 15-oktober-21 Geldig Programma
Teksten patiëntinformatie (gecontracteerde zorgaanbieders) 8-oktober-21 11-oktober-21 Geldig Programma
Infographic Van behandeling naar vergoeding 11-oktober-21 11-oktober-21 Geldig Programma
Infographic Zorgvraagtypering ggz 5-oktober-21 5-oktober-21 Geldig Programma
Animatie 'Het zorgprestatiemodel. Ben jij er al bekend mee?' 29-juli-21 29-juli-21 Geldig Programma
Communicatiekalender 2021 29-juni-21 10-juli-21 Geldig Programma
Basis teksten 9-juli-21 10-juli-21 Geldig Programma
Iconen (zip) 9-juli-21 10-juli-21 Geldig Programma
Afbeeldingen ontwerpcriteria (zip) 9-juli-21 10-juli-21 Geldig Programma
Afbeeldingen zorgprestatiemodel (zip) 9-juli-21 10-juli-21 Geldig Programma
Afbeeldingen zorgvraagtypering (zip) 9-juli-21 10-juli-21 Geldig Programma

Presentaties, webinars en artikelen

Wilt u de presentaties van eerdere webinars van het programma nog eens terugkijken?

Titel Versiedatum Plaatsingsdatum Status Publicatie van
Slides webinar 25 mei 2021 'Beroepen en overige onderwerpen' 25-mei-21 26-mei-21 Geldig Programma
Slides webinar 17 mei 2021 'Zorgvraagtypering' 17-mei-21 20-mei-21 Geldig Programma
Slides webinar 20 april 2021 'Prestaties, setting en tarieven' 20-april-21 30-april-21 Geldig Programma
Slides webinar najaar 2020 'Het zorgprestatiemodel' 7-december-20 7-december-20 Geldig Programma
Artikel 'Eenvoud is het sleutelwoord voor het nieuwe zorgprestatiemodel' (FIZIER) 18-december-20 18-december-20 Geldig Programma
Artikel 'Een eerlijke vergoeding voor gepaste zorg' (FIZIER) 31-augustus-20 31-augustus-20 Geldig Programma
Video 'Zorgprestatiemodel in het kort' 4-juni-20 31-augustus-20 Geldig Programma

Brieven aan VWS en Tweede Kamer

In september 2020 heeft het kabinet de NZa opdracht gegeven het zorgprestatiemodel per 2022 in te voeren. Deze en andere brieven van en aan de overheid staan hieronder.

Titel Versiedatum Plaatsingsdatum Status Publicatie van
Brief aan Tweede Kamer 13-april-23 17-april-23 Nieuw VWS
Brief aan ministeries van VWS en J&V 27-oktober-21 2-november-21 Geldig NZa
Voorhangbrief aan Tweede Kamer 6-oktober-20 19-oktober-20 Geldig VWS
Kamerbrief besluit zorgprestatiemodel 14-september-20 17-september-20 Geldig VWS
Brief aan ministeries van VWS en J&V 16-juli-20 30-juli-20 Geldig NZa
Aanbiedingsbrief aan Tweede Kamer 2-maart-20 2-maart-20 Geldig VWS
Brief aan ministeries van VWS en J&V 17-februari-20 2-maart-20 Geldig NZa
Reactie kabinet op advies zorgprestatiemodel 2-juli-19 23-september-19 Geldig VWS

Analyses van de NZa

De NZa heeft op verzoek van het kabinet een aantal onderwerpen rond het zorgprestatiemodel verder onderzocht.

Titel Versiedatum Plaatsingsdatum Status Publicatie van
Monitor macro impact zorgprestatiemodel 22-juli-21 29-juli-21 Geldig NZa
Brief NZa monitor macro impact zorgprestatiemodel 22-juli-21 29-juli-21 Geldig NZa
Opbrengstendocument tariefopbouw 7-juli-20 8-september-20 Geldig NZa
Impactanalyse zorgprestatiemodel 14-juli-20 30-juli-20 Geldig NZa
Beoordeling beheersbaarheid van macrokosten 14-juli-20 30-juli-20 Geldig NZa
Toets op fraude en handhaving 14-juli-20 30-juli-20 Geldig NZa
Financiële prikkels en beheersbaarheid 13-februari-20 2-maart-20 Geldig NZa

Gerelateerd aan het zorgprestatiemodel

Deze bestaande regelingen en documenten zijn aangepast op de invoering van het zorgprestatiemodel.

Titel Versiedatum Plaatsingsdatum Status Publicatie van
Checklist Langdurig medisch noodzakelijk verblijf GGZ 2023 1-juni-23 4-september-23 Nieuw ZN
Handleiding Checklist Langdurig medisch noodzakelijk verblijf GGZ 2023 1-juni-23 4-september-23 Nieuw ZN
Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden 6-december-21 6-december-21 Geldig CAK

Informatie over het programma

In het programma Zorgprestatiemodel werken 13 partijen samen aan de uitwerking en implementatie van het zorgprestatiemodel en de verdere ontwikkeling van de zorgvraagtypering.

Titel Versiedatum Plaatsingsdatum Status Publicatie van
Tussentijdse evaluatie zorgprestatiemodel 5-december-22 22-december-22 Geldig Programma
Rapportage voor besluitvorming 16-juli-20 30-juli-20 Geldig Programma
Ex-ante evaluatie zorgprestatiemodel (Talma Instituut) 27-mei-20 30-juli-20 Geldig Programma
Tussenrapportage 13-februari-20 2-maart-20 Geldig Programma
Plan van aanpak 10-september-19 23-september-19 Geldig Programma
Advies zorgprestatiemodel ggz en fz 30-april-19 23-september-19 Geldig NZa