Factsheet over beroepenlijst gepubliceerd

In het Bestuurlijk akkoord GGZ is afgesproken dat er een veldnorm komt voor beroepen in de ggz en fz. De veldnorm moet waarborgen dat de juiste professionals de zorg leveren, en dat de zorg van die professionals vergoed kan worden.

Als opstap naar die veldnorm stellen de 13 partijen in het programma zorgprestatiemodel een beroepenlijst op. De beroepenlijst wordt ook gebruikt om te bepalen welke professionals vanaf 2022 het consult ‘overige beroepen’ kunnen registreren.

In april kunnen beroepsverenigingen via deze website hun mening geven over de beroepenlijst.

Bekijk de Factsheet beroepenlijst