Invoering Zorgprestatiemodel per 2022 definitief

Het besluit om het Zorgprestatiemodel in te voeren is nu definitief. Staatssecretaris Blokhuis van VWS heeft de Tweede Kamer laten weten dat de nieuwe bekostiging voor de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg per 2022 ingaat. Hij nam dit besluit samen met de minister voor Rechtsbescherming.

Het Zorgprestatiemodel is uitgewerkt door partijen die direct met de nieuwe bekostiging te maken krijgen: zorginstellingen, zorgprofessionals, patiëntenzorgverzekeraars en de overheid zelf. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZaheeft een positief advies gegeven over de invoering. 

Bij de nieuwe en eenvoudige declaraties wordt per 2022 ook vastgelegd wat de zorgvraag is van een patiënt. Daarvoor gaan partijen een nieuw model voor zorgvraagtypering gebruiken. Zo kunnen vraag en aanbod van zorg beter op elkaar aansluiten. Over de precieze uitwerking van de zorgvraagtypering zal de NZa dit najaar een besluit nemen. 

De overgang van de huidige naar de nieuwe bekostiging is al zichtbaar in de Rijksbegroting die op Prinsjesdag is gepresenteerd. De uitgaven voor ggz in 2021 zijn 1,25 miljard lager geraamd. De verlaging is een administratief gevolg van het afsluiten van de oude bekostiging op 31 december 2021. Doordat de zorgprestaties straks sneller kunnen worden afgerekend, worden de uitgaven vanaf 2022 op een andere manier berekend. Per saldo is er niet minder geld voor zorg beschikbaar. 

Het zorgprestatiemodel als nieuwe bekostiging voor de ggz en fz is officieel een feit!