Resultaten tweede uitvraag implementatiemonitor

In september hebben EIFFEL en Equalis de tweede kwantitatieve implementatiemonitor uitgevoerd. Zorgaanbieders, financiers en EPD-leveranciers hebben hiervoor een enquête ingevuld. Om de resultaten uit de enquête beter te kunnen duiden hebben EIFFEL en Equalis in oktober een aanvullende kwalitatieve uitvraag gedaan. Ze hebben in totaal twintig interviews gehouden met grote instellingen, kleine instellingen, ziekenhuizen, vrijgevestigden, financiers en EPD-leveranciers.

De interviews bevestigen de resultaten van de enquête. Sommige problemen bleken tijdens de interviews inmiddels opgelost. Ook de resultaten van de kwalitatieve uitvraag zijn gepubliceerd.

Start laatste uitvraag 2021

Op 16 november start de derde kwantitatieve uitvraag van de implementatiemonitor. Dat is de laatste uitvraag van dit jaar. Zorgaanbieders, zorgverzekeraars en EPD-leveranciers kunnen weer via hun branchevereniging benaderd worden om aan de monitor deel te nemen.