Een goede start van het zorgprestatiemodel

Het programma Zorgprestatiemodel heeft de afgelopen weken van zorgaanbieders en zorgverzekeraars veel berichten gekregen over de start van het zorgprestatiemodel. We zijn onder de indruk van de goede voorbereiding door alle betrokkenen en van het enthousiasme waarmee de laatste loodjes zijn opgepakt. Door al die inspanningen heeft het zorgprestatiemodel een succesvolle start kunnen maken.

Zorgaanbieders hebben keihard gewerkt om de processen aan te passen en mensen op te leiden. Wij horen dat veel betrokkenen ook in de kerstvakantie hebben gewerkt. Vrijgevestigde zorgverleners hebben massaal webinars van hun verenigingen bijgewoond. En uit de vragen die bij NZa en het programma binnenkomen, zien wij dat iedereen er al heel goed in zit. Wij zijn blij dat EPD’s op tijd klaar waren om zorgprestaties te registeren en dat er inmiddels zelfs al zorg is gedeclareerd volgens het zorgprestatiemodel. Al met al: het zorgprestatiemodel heeft een goede start gemaakt. Daarvoor bedanken wij iedereen die daaraan een bijdrage heeft geleverd.

We geven een aantal quotes van projectleiders uit het veld:

  • Rick Lantink, GGz Centraal
  • Delcina Alleyne, Alex Moleman en Jolanda Plessius, GGZ Delfland
  • Louis van Vliet, Emergis
  • Elien Meijer, GGz Eindhoven
  • Els van Rosendaal, GGZ Westelijk Noord-Brabant

Hoe is de introductie van het zorgprestatiemodel in jullie organisatie verlopen?

GGz Centraal heeft in het najaar workshops georganiseerd voor de bedrijfsvoerders en opleidingssessies voor behandelaren en de administratieve ondersteuning. Omdat bijeenkomsten soms meer dan 70 deelnemers hadden, leidde dat ook vaak tot interessante discussies en nieuwe inzichten. Uiteindelijk hebben ruim 1100 medewerkers een van de bijeenkomsten bijgewoond en daarmee hadden ze een enorm bereik. We merken daar nu ook echt het effect van, want het aantal vragen voor onze helpdesk is goed te overzien.
Rick Lantink, GGz Centraal
In de tweede week van januari kunnen we zeggen dat de introductie van het zorgprestatiemodel binnen GGZ Delfland redelijk geland is. De behandelaren voelen zich door het interne projectteam goed geïnformeerd. De behandelaren kunnen in het EPD hun basisregistratie kwijt. Wel komen er in de interne mailbox veel vragen binnen, die dagelijks worden beantwoord. De meeste vragen gaan over settingen (onderscheid monodisciplinair en multidisciplinair) en indirecte tijd.
Delcina Alleyne, Alex Moleman en Jolanda Plessius, GGZ Delfland
De overgang naar het zorgprestatiemodel is zonder noemenswaardige problemen verlopen. Er zijn de gebruikelijke aandachtspunten en er zijn correcties uitgevoerd, maar er is bij de overgang geen sprake geweest van een moment waarop Emergis niet in control was. Uiteraard zijn er veel vragen bij gebruikers van het EPD. Onze vraagbaak wordt zeer veel benaderd. Ook moeten mensen nog wennen aan het principe planning = realisatie. Echter, dit waren voorziene omstandigheden.
Louis van Vliet, Emergis
We zijn succesvol live met het zorgprestatiemodel. We hebben in de voorbereiding fors ingezet op een gedegen testplan en dat werpt nu zijn vruchten af. De technische conversie is volgens schema uitgevoerd en de registratie is opgestart. Zo zien we bijvoorbeeld dat consulten van alle organisatorische eenheden met de juiste setting worden afgeleid, van acute zorg tot en met langdurige ggz. De eerste zorgvraagtypen zijn inmiddels ook vastgelegd.
Els van Rosendaal, GGZ Westelijk Noord-Brabant

Wat is jullie eerstvolgende uitdaging?

Het echt anders gaan denken, niet meer in volledig tijdschrijven, maar in consulten. Dat is nog wel even wennen, ook voor managers. We moeten deze nieuwe manier van bekostigen echt met zijn allen gaan doorleven.
Elien Meijer, GGz Eindhoven
De eerstvolgende uitdaging is uiteraard de implementatie van de facturatiemodule en het versturen van de eerste factuur. De échte uitdaging voor 2022 ligt in de vraag hoe de (financiële) verantwoording over 2022 gaat plaatsvinden. Voor ons betekent dat, dat we een op het zorgprestatiemodel gebaseerd HT Control Framework moeten opstellen.
Louis van Vliet, Emergis
Na registratie moeten we nu de focus op declaratie gaan leggen. Wij zijn op de goede weg om dit jaar over te gaan op Horizontaal Toezicht. Never a dull moment! En monitoring op de kritische prestatie indicatoren waarmee wij sturen, is natuurlijk cruciaal in dit eerste jaar na deze modelwijziging.
Els van Rosendaal, GGZ Westelijk Noord-Brabant
Zo snel mogelijk de belangrijkste pijlers van de nieuwe systematiek in onze vezels krijgen. Vanuit het project gaan wij in ieder geval verder met het ontwikkelen van stuurinformatie over bijvoorbeeld productiviteit. Intern hebben wij nog een harde noot te kraken waar het de aanvullende vereisten betreft om als behandelaar consulten te mogen registreren. En ook het aantoonbaar correct registreren staat voor de korte termijn op de planning, want dat gaat bijdragen aan het lerend vermogen van de (behandel)organisatie.
Rick Lantink, GGz Centraal

Welke tips hebben jullie voor de landelijke partijen?

We merkten dat er op het laatste moment nog veel veranderingen plaatsvonden. Dit maakte het allemaal niet makkelijker om te beginnen. Dus tijdige besluitvorming, berichtgeving en uitlevering maakt het voor ons en onze leveranciers een stuk makkelijker.
Delcina Alleyne, Alex Moleman en Jolanda Plessius, GGZ Delfland
Zorg dat de invoering van het zorgprestatiemodel geen project blijft. Wat ik daarmee wil zeggen is dat de taakverantwoordelijke afdelingen zo snel mogelijk in de lead moeten komen op de onderwerpen die hun verantwoordelijkheid zijn. Beleidsmakers vertalen het landelijk beleid naar de interne organisatie, functioneel beheerders richten het EPD in en onderhouden contact met de EPD-leveranciers en Mens en Organisatie zorgt voor het op orde brengen van de personeelsadministratie. Ga je als projectteam (te)veel op deze stoel zitten, bijvoorbeeld door een kennisvoorsprong, dan geef je anderen onvoldoende ruimte om in hun rol te komen.
Rick Lantink, GGz Centraal
Blijf bij de bedoeling van het model! Maak er geen gevecht van, maar zorg dat we dit in de basis mooie model op de juiste manier doorontwikkelen, zodat we er nog jaren mee vooruit kunnen.
Elien Meijer, GGz Eindhoven
Never change a winning team! Wat zou het mooi zijn dat nu na de ontschotting van gb-ggz, g-ggz, l-ggz en fz via dit landelijk programma, ook de administratieve lasten in de jeugd-ggz teruggebracht kunnen worden. Een integraal zorgprestatiemodel. Ik teken ervoor!
Els van Rosendaal, GGZ Westelijk Noord-Brabant