Uitkomst dialoogtafel Gepast Gebruik in verslavingszorg gepubliceerd

Eén van de ontwerpcriteria van het zorgprestatiemodel is dat het gepast gebruik moet bevorderen. In de veldafspraken staat dat dialoogtafels een aantal goede voorbeelden uitwerken van wat ‘gepast gebruik’ is. Voor verslavingszorg is dat nu gedaan.

Behandelaren en zorginhoudelijke vertegenwoordigers van patiënten en zorgverzekeraars hebben algemene uitgangspunten voor gepast gebruik in de verslavingszorg beschreven. Ook hebben zij vijf patiëntgroepen beschreven op basis van de doelstellingen van zorg. Per patientgroep zijn voorbeelden, patiëntkenmerken en kenmerken van de behandeling uitgewerkt.

Deze uitkomsten van de dialoogtafel verslavingszorg zijn nu gepubliceerd.