Patiëntfolder en andere communicatiematerialen

Het is belangrijk om patiënten te informeren over de invoering van het zorgprestatiemodel. Om dit te faciliteren heeft het programma Zorgprestatiemodel eerder teksten voor patiëntinformatie en een factsheet over het eigen risico gepubliceerd. Nu is er ook een patiëntfolder beschikbaar. Zorgaanbieders kunnen kiezen tussen een digitale folder of een drukversie. Er komt ook een Engelse versie van de folder.

In de afgelopen weken heeft het programma Zorgprestatiemodel verschillende communicatiematerialen toegevoegd aan de Communicatie toolkit. Bijvoorbeeld afbeeldingen en iconen, basis teksten en infographics over verschillende onderwerpen. Communicatieadviseurs en andere medewerkers kunnen deze materialen gebruiken bij de interne en externe communicatie voor de voorbereiding op het zorgprestatiemodel.

De communicatie toolkit is nagenoeg compleet. Er komen nog een aantal getekende afbeeldingen die het zorgprestatiemodel uitleggen. Dat zal het laatste materiaal zijn dat we dit jaar toevoegen aan de toolkit. Goed om te weten: er komt geen landelijke (overheids)campagne om het zorgprestatiemodel breder bekend te maken. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn zelf verantwoordelijk voor informatievoorziening aan medewerkers en patiënten/verzekerden.