De AGB-code bij het declareren van consulten vaktherapie

Het beroep vaktherapeut (de verzamelnaam voor beeldend, dans-, drama-, muziek- en psychomotorische therapeuten) staat in de veldnorm beroepen in de ggz en fz. Consulten van vaktherapeuten in een ambulante setting kunnen in rekening worden gebracht bij de zorgverzekeraar. Een zorgaanbieder die een consult van een vaktherapeut in rekening brengt, moet de persoonlijke AGB-code van de vaktherapeut vermelden. Niet alle vaktherapeuten hebben zo’n AGB-code. De AGB-code is namelijk gekoppeld aan het lidmaatschap van een beroepsvereniging. Niet alle vaktherapeuten zijn lid van een bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) aangesloten vereniging.

Situatie per 2025

De veldpartijen hebben de FVB gevraagd hun beroepsregister (Register Vaktherapie) ook direct toegankelijk te maken voor vaktherapeuten die geen lid zijn van één van de verenigingen. De partijen willen de definitie van het beroep vaktherapeut in de veldnorm beroepen per 2025 aanpassen.

De definitie is nu:  Zorgverlener met afgeronde HBO-opleiding vaktherapeutische beroepen in de door de ZiNL erkende varianten: beeldende therapie, dramatherapie, danstherapie, muziektherapie en psychomotorische therapie.

Partijen willen deze per 2025 veranderen in:  Zorgverlener met een afgeronde, door de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen (FVB) erkende, HBO-opleiding vaktherapie (NLQF 6) of masteropleiding vaktherapie (NLQF 7) en ingeschreven in het Beroepsregister Vaktherapie voor één van de door ZiNL erkende varianten: beeldende therapie, dramatherapie, danstherapie, muziektherapie of psychomotorische therapie.

De nieuwe definitie wordt de basis voor het aanvragen van een AGB-code bij Vektis. Daarmee kunnen alle vaktherapeuten in het nieuwe beroepsregister een AGB-code krijgen, zodat hun zorg kan worden gedeclareerd.

De Algemene Ledenvergadering van de FVB moet zich nog uitspreken over het loskoppelen van directe toegang tot het huidige Register Vaktherapie van lidmaatschap van één van de verenigingen. De FVB brengt in kaart welke consequenties dit heeft. Pas als de ALV akkoord is kan de FVB de directe toegang tot het Beroepsregister Vaktherapie gaan inrichten. Deze aanpassing zal dan naar verwachting per 1 juli 2024 operationeel zijn. Naast registratie in het Beroepsregister Vaktherapie blijft lidmaatschap van de beroepsvereniging natuurlijk wel een essentieel onderdeel van de continue kennisontwikkeling in het eigen vakgebied van de vaktherapeut.

Oplossing t/m 2024

In het eerste jaar van het zorgprestatiemodel (2022) was voor het vermelden van de AGB-code een overgangsregeling van toepassing. Behandelaren die hun AGB-code nog niet hadden ontvangen, mochten in het elektronisch declaratieverkeer in plaats van de AGB-code in het veld ‘ZorgverlenerSpecificatie’ hun beroep uit Vektis-codelijst COD016 en de naam van de behandelaar gebruiken. De veldpartijen hebben besloten dat deze regeling voor de vaktherapeut ook van toepassing blijft in 2023 en 2024. Dit betekent dat zorgaanbieders op declaraties van vaktherapie over die jaren ofwel de AGB-code van een vaktherapeut kunnen vermelden, ofwel specialismecode 9025 en de naam van de vaktherapeut.