Staatssecretaris benoemt aandachtspunten invoering zorgprestatiemodel

In de zomer heeft staatssecretaris Blokhuis van VWS samen met de minister voor Rechtsbescherming besloten om het zorgprestatiemodel per 2022 in te voeren als nieuwe bekostiging voor de ggz en fz. Per 2022 moet ook worden gestart met het registreren van een verbeterde zorgvraagtypering. In de voorhangbrief legt de Staatssecretaris aan de Tweede Kamer uit waarom hij dit besluit heeft genomen en geeft hij een aantal aandachtspunten voor de invoering mee.

De Staatssecretaris benoemt onder meer als aandachtspunt de ondersteuning van de complexe zorg, de aanpak van wachttijden en de prikkels in het zorgprestatiemodel. De Staatssecretaris vraagt bijvoorbeeld erop te letten dat de psychiater alleen patiƫnten behandelt die daadwerkelijk zorg van een psychiater nodig hebben en dat de basis-ggz als apart echelon herkenbaar blijft. Deze aandachtspunten worden in het programma opgepakt.

Na bespreking in de Kamer zal staatssecretaris Blokhuis de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) begin november de opdracht geven om het zorgprestatiemodel in te voeren.