Veldafspraken van kracht

Alle twaalf veldpartijen in het programma Zorgprestatiemodel hebben de veldafspraken ondertekend. De bestuurlijke afspraken gelden vanaf 1 januari 2022.

De veldpartijen hebben deze afspraken gemaakt om het zorgprestatiemodel zo goed mogelijk te laten werken. De afspraken zijn voor iedereen in sector van toepassing. De NZa verwijst in de regelgeving naar de veldafspraken.

De veldafspraken illustreren dat het zorgprestatiemodel iets is van alle partijen samen. Het is een bevestiging van de grote betrokkenheid van het hele veld en van de intensieve samenwerking binnen het programma.

De veldpartijen hebben ook afgesproken het programma Zorgprestatiemodel in 2022 door te laten lopen. Samen werken we dan aan een goede implementatie van het zorgprestatiemodel en aan doorontwikkeling van de veldafspraken.