Resultaten kwalitatieve meting implementatiemonitor

In mei hebben EIFFEL en Equalis de resultaten van de eerste implementatiemonitor opgeleverd. Die waren gebaseerd op een kwantitatieve uitvraag door middel van een enquête. Om de beantwoording en resultaten van de vragen uit de enquête beter te kunnen duiden hebben EIFFEL en Equalis een aanvullende kwalitatieve uitvraag gedaan. Ze hebben in totaal dertig interviews gedaan met grote instellingen, kleine instellingen, ziekenhuizen, financiers en vrijgevestigden.

De interviews bevestigen de resultaten van de eerste monitor. De resultaten van de kwalitatieve uitvraag kunt u hier teruglezen.

Op 1 september volgt de volgende uitvraag van de implementatiemonitor.