Nieuwe generieke declaratiestandaard voor ggz en forensische zorg

De zorgverzekeraars werken aan een generieke declaratiestandaard voor alle zorgsoorten. De standaard bevat afspraken voor het declareren van zorg. Zorgaanbieders die zorg leveren in meerdere zorgsoorten, hebben dankzij de generieke standaard op termijn niet meer te maken met verschillende afspraken. Aanbieders in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de forensische zorg werken vanaf 1 januari 2022 met de nieuwe declaratiestandaard. Op termijn sluiten ook andere zorgsoorten aan op deze standaard. Op de website van Vektis is nu de belangrijkste informatie gepubliceerd over de declaratiestandaard voor ggz en fz. 

Zorgverzekeraars voeren de generieke standaard als eerste in voor de ggz en de fz. De reden hiervoor is dat het nieuwe bekostigingsmodel (het zorgprestatiemodel) voor deze zorgsoorten ook het vernieuwen van de declaratiestandaard vereist. De zorgverzekeraars en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) hebben samen een nieuwe gezamenlijke declaratiestandaard waarmee zij de administratieve lasten hebben verlaagd voor declarant en betaler. Met het oog op de toekomst is deze declaratiestandaard zo generiek als mogelijk gemaakt. Hierdoor kunnen andere zorgsoorten, op termijn, aansluiten op deze declaratiestandaard.

Planning

Een planning voor het aansluiten van andere zorgsoorten dan de fz en ggz wordt nog gemaakt. Sectoren worden betrokken bij de invoering om zo goed mogelijk aan te sluiten bij hun behoeften en praktijk. Naar aanleiding van vragen van zorgaanbieders is de declaratiestandaard opgesteld in XML-formaat in plaats van in ASCII; het formaat van de voorgaande standaarden.

De nieuwe declaratiestandaard voor de ggz en fz heet GeneriekeDeclaratieStandaard 801/802. Om zorgaanbieders, DJI en zorgverzekeraars voldoende tijd te geven voor de implementatie, is de documentatie vanaf 15 maart te vinden op de website van Vektis. Let wel: dit zijn nog alleen de BER-, XSD-, RBC- en STB-documenten. De overige producten worden later op de website geplaatst.