Beroepenlijst ggz en fz 2020 bekend

Het programma Zorgprestatiemodel heeft de ‘beroepenlijst ggz en fz 2020’ gepubliceerd. Op die lijst staan de beroepen die diagnostiek, behandeling en geneeskundige begeleiding leveren in de ggz en fz. De lijst wordt voor verschillende doelen gebruikt. Hij wordt onderdeel van een veldafspraak over de inzet van beroepen in ggz en fz. De partijen van het programma gaan die veldafspraak in 2021 opstellen, als onderdeel van een groter pakket aan veldafspraken. De lijst is ook gebruikt om te bepalen welke beroepen straks declarabele consulten kunnen registreren, naast de BIG-beroepen waarvoor in de nieuwe bekostiging al ‘eigen’ prestaties zijn voorzien.

Het programma heeft de lijst mede op verzoek van de partijen van het ‘Bestuurlijk akkoord geestelijke gezondheidszorg (ggz) 2019 t/m 2022’ opgesteld. Zij zien de veldafspraken die in het programma worden gemaakt als eerste stap op weg naar een brede veldnorm over de inzet van beroepen in de ggz en fz.

De beroepenlijst ggz en fz is gebaseerd op een door Akwa GGZ opgestelde lijst van functies en beroepen in ggz en fz. Die is drie stappen bewerkt. In de eerste stap is gekeken welke vermeldingen op de lijst voor een verdere beoordeling in aanmerking kwamen. In de tweede stap is aan de hand van 8 criteria getoetst welke van de vermeldingen in aanmerking komen voor opname in de nog op te stellen veldafspraak en daarna in de veldnorm. In de derde stap is daarna nog beoordeeld welke van de beroepen binnen het zorgprestatiemodel declarabele consulten moeten kunnen declareren. De bij de drie stappen toegepaste criteria staan in het document criteria beroepen.

In augustus en september 2020 zijn beroepsorganisaties over de concept beroepenlijst geconsulteerd. De uitkomsten van de consultatie zijn in het programma besproken. Waar nodig is de concept-lijst aangepast. In december heeft het programma de ‘beroepenlijst ggz en fz 2020’ vastgesteld

Goed om te weten: het feit dat een beroep geen declarabele consulten hoeft te registeren, betekent niet dat het niet wordt bekostigd. Het zorgprestatiemodel is opgebouwd rond bepaalde ontwerpcriteria, zoals eenvoud, begrijpelijkheid voor de patiënt en vermindering van administratieve lasten. Gezien die ontwerpcriteria is het soms beter de kosten van een beroep mee te nemen in het tarief van de zorgprestaties, zonder aparte registratie. Dit geldt bijvoorbeeld voor de kosten van het VOV-personeel. Dat beperkt de registratielast en maakt de uiteindelijke nota eenvoudiger en duidelijker.

Meer documenten over beroepen: downloadpagina