NZa publiceert b-release zorgprestatiemodel

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de b-release van de regels voor het zorgprestatiemodel gepubliceerd. Deze regels zijn bestemd voor de ggz en de forensische zorg. In deze release zitten een aantal wijzigingen. Zo kan de inzet van de talentolk voortaan apart in rekening worden gebracht. Ook introduceert de NZa een gedifferentieerd tarief voor de psychiater, dat afhangt van de ernst van de problematiek van de patiënt. Daarnaast zijn er enkele kleinere aanpassingen en is de leesbaarheid van de regelgeving verbeterd.

Talentolk

Een van de wijzigingen is de uitbreiding van de toeslag voor de tolk gebarentaal. Deze toeslag is uitgebreid met de talentolk. In de eerder vastgestelde tarieven, zat de toeslag voor de inzet van een talentolk verwerkt in de tarieven. Zorgaanbieders die veel cliënten hebben die de Nederlandse taal niet machtig zijn, maken bovengemiddeld veel kosten en kwamen hierdoor soms niet uit met de tarieven. Dat wordt met de uitbreiding van de toeslag voor de tolk gebarentaal nu opgelost. De generieke opslag voor de talentolk die in de tarieven zat versleuteld, verdwijnt. Dit zorg voor een beperkte daling van de tarieven met ongeveer 0,1%.

Tarief psychiater in vrije vestiging

Staatssecretaris Blokhuis van VWS heeft de NZa gevraagd om het per 2022 voor vrijgevestigde psychiaters alleen mogelijk te maken een hoog ‘psychiatertarief’ in rekening te brengen wanneer zij zorg leveren aan cliënten die ook daadwerkelijk zorg van een psychiater nodig hebben. De NZa vindt het ook belangrijk dat de psychiater ingezet wordt daar waar deze het meest nodig is. Zo kennen wij in Nederland lange wachtlijsten voor met name mensen met complexe zorgvragen. De tariefdifferentiatie draagt bij aan de inzet van de psychiater op de plek waar deze nodig is. De NZa heeft hierbij de aansluiting gezocht bij het landelijk kwaliteitsstatuut GGZ.

Elektroconvulsietherapie

Ook de prestaties voor elektroconvulsietherapie (ECT) zijn gedifferentieerd. Er zijn prestaties voor de forensische zorg en ggz en er wordt onderscheid gemaakt tussen complexe en reguliere ECT. Dit laatste onderscheid wordt gemaakt op basis van de zogenoemde ASA klasse. Hierdoor krijgen zorgaanbieders een vergoeding die beter overeenkomt met de kosten die zij maken om deze zorg te leveren.

 

Bron: NZa