LOGO-verklaring niet meer aan te vragen voor zorgprestatiemodel

Alleen WO-psychologen en WO-orthopedagogen met een LOGO-verklaring kunnen declarabele consulten registreren in het zorgprestatiemodel. Zij hebben tot 1 juli 2023 de tijd om de LOGO-verklaring te halen. Sinds kort behandelt de organisatie achter de LOGO-verklaring (vLOGO) helaas geen aanvragen meer van professionals die de verklaring enkel voor het zorgprestatiemodel willen gebruiken. vLOGO behandelt alleen aanvragen van professionals die de vervolgopleiding willen gaan volgen.

De partijen in het programma Zorgprestatiemodel werken op dit moment aan een oplossing. De voorwaarden zullen naar verwachting gelijk blijven. In december communiceren we via de website wat de nieuwe manier wordt voor WO-psychologen en WO-orthopedagogen om aan te tonen dat zij aan de eisen voldoen. WO-psychologen en WO-orthopedagogen die nog geen LOGO-verklaring hebben, kunnen dus tijdelijk geen aanvraag indienen. Al afgegeven LOGO-verklaringen blijven gewoon geldig voor het zorgprestatiemodel.

Update 11-11: LOGO-verklaringen die voor de vervolgopleiding worden aangevraagd blijven ook geldig voor het zorgprestatiemodel.