Nieuwe bekostiging voor ggz en fz op koers!

In 2022 komt er een nieuwe bekostiging voor de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg: het Zorgprestatiemodel. Een bekostiging met goede eigenschappen zoals eenvoudige regels en duidelijke nota’s. En met niet meer administratie dan nodig is. Het Zorgprestatiemodel geeft beter en sneller inzicht in zorguitgaven en maakt een einde aan bijvoorbeeld de dbc’s en het tijdschrijven.

Wilt u weten hoe de bekostiging er uit gaat zien? De 13 partijen die samenwerken in het programma hebben een tussenrapportage opgesteld. Deze is op 18 februari aan de staatssecretaris van VWS en de minister voor Rechtsbescherming aangeboden. U vindt de tussenrapportage op zorgprestatiemodel.nl.

Door op de ingeslagen weg

Met de uitwerking van het model zijn we een heel eind op weg.  Maar we zijn er nog niet. De komende maanden gaan we met elkaar aan de slag om de daadwerkelijke invoering voor te bereiden. Bijvoorbeeld door veldafspraken over de toepassing van het model op te stellen. Door na te denken over wat het model betekent voor de ICT. En door met elkaar te bespreken hoe we verantwoording en controle eenvoudiger kunnen maken. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat berekenen wat de financiële gevolgen zijn van het model.

Volgende tussenrapportage in mei

De staatssecretaris van VWS en de minister voor Rechtsbescherming hebben al laten weten dat ze van plan zijn het Zorgprestatiemodel in te laten voeren, als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Het model moet bijvoorbeeld een passende vergoeding mogelijk maken voor zorg aan mensen met ernstige psychische aandoeningen. In mei komt er een nieuwe tussenrapportage. Samen met de analyses en de voorstellen van de NZa wordt die de basis voor de definitieve besluitvorming door het kabinet.

Mooie samenwerking

Het is bijzonder dat de nieuwe bekostiging door overheid, zorgaanbieders, zorgprofessionals, zorgverzekeraars en patiënten sámen wordt ontwikkeld. Zo zorgen wij met elkaar voor de beste zorg tegen een eerlijke vergoeding.