Een goede start van het zorgprestatiemodel (deel 2)

Vorige week hebben een aantal projectleiders van ggz-instellingen verteld over de start van het zorgprestatiemodel in hun organisatie. Deze week spreken we naast projectleiders ook behandelaren in een vrijgevestigde praktijk en een ziekenhuis.

Aan het woord komen:

  • Hans Kamsma, vrijgevestigd GZ-psycholoog (en voorzitter LVVP)
  • Rieks Swarte, expert wet- en regelgeving financiering zorg bij GGZ Friesland
  • Susanne van Groningen, specialist zorgadministratie bij Mentaal Beter
  • Petra Terlouw, projectleider zorgprestatiemodel bij Rijnstate
  • Jeroen van Waarde, psychiater bij Rijnstate

Hoe is de introductie van het zorgprestatiemodel in jullie organisatie verlopen?

In onze eigen praktijk is het eigenlijk heel goed gegaan. Natuurlijk vraagt het extra inzet omdat het een overgang betreft. Maar nu het eenmaal begint te lopen, zien we ook zeker de voordelen. Geen ‘gedoe’ meer met aanmaken en afronden van gb-ggz producten bijvoorbeeld. Consult plannen in de agenda en dat is het eigenlijk. De transparantie is fijn, het is in één oogopslag duidelijk wat er wordt uitgevoerd en wat er straks zal worden gedeclareerd. Niet alleen voor de zorgverzekeraar en voor de patiënt zal het inzichtelijker zijn, ook wij hebben in de praktijk meteen inzicht in wat we realiseren. Een blik op de agenda is voldoende eigenlijk.
Hans Kamsma, vrijgevestigd GZ-psycholoog

Het is nog vroeg om hier een volledig beeld van te kunnen geven. De indruk is dat de zorg aan patiënten onveranderd doorgaat, maar het heeft in de teams wel de nodige onrust gegeven. Medewerkers moeten wennen aan het niet meer registreren van indirecte tijd. In de praktijk blijkt dat de registratie van indirecte tijd houvast geeft in de planning van de dag en inzicht geeft in wat mensen doen op een dag. Het niet meer registreren van indirecte tijd levert ook gespreksstof op over hoe we de behandelingen ingericht en georganiseerd hebben, en welke kansen het zorgprestatiemodel hierin biedt.
Rieks Swarte, GGZ Friesland

De introductie van het zorgprestatiemodel is geleidelijk aan gegaan, mede omdat Rijnstate betrokken was bij de pilots rond zorgvraagtypering. Ondanks dat was het toch een heel drukke en stressvolle laatste maand, omdat er nog een enkele cruciale wijziging werd doorgevoerd in het EPD, wat gevolgen had voor een aantal processen.
Petra Terlouw, Rijnstate

De administratieve belasting voor de artsen en psychiaters op de klinische setting bleek veel groter dan verwacht. Er werden diverse praktische manieren onderzocht om de consultregistratie voor de ongeplande zorg zo praktisch mogelijk te realiseren. Ons ziekenhuis-EPD bleek dit niet adequaat te ondersteunen, dus wij zijn genoodzaakt een dagelijkse papieren administratie voor de 24/7 zorg bij te houden, die later door het secretariaat administratief wordt verwerkt.
Jeroen van Waarde, Rijnstate

Wat is jullie eerstvolgende uitdaging?

Nu het zorgprestatiemodel een feit is, is de eerste uitdaging om goed zicht te krijgen op de gevolgen in de dagelijkse praktijk. Dit geldt zowel voor de uitvoering van de zorg als de bedrijfseconomische gevolgen. We zijn benieuwd of het allemaal gaat zoals van tevoren is bedacht. Zoals de administratieve lastenverlichting en hoe we die kunnen omzetten in meer tijd voor behandeling van patiënten. Dit is een uitdaging waar we op in gaan zetten.
Rieks Swarte, GGZ Friesland

Onze eerstvolgende uitdaging is het inzichtelijk krijgen van declarabele tijd. De wijzigingen door het registreren volgens het principe planning = realisatie en de aangepaste achtergrond van de EPD database maken het lastig om op korte termijn een representatief dashboard/KPI klaar te hebben. Een andere belangrijke uitdaging is de relatief late oplevering van de facturatiemodule.
Susanne van Groningen, Mentaal Beter

Ervoor zorgen dat de registratie en declaratie zo optimaal mogelijk verloopt en gemonitord kan worden.
Petra Terlouw, Rijnstate

Hopelijk zal snel blijken of de vooraf uitgevoerde simulatie met betrekking tot de te verwachten omzet realiteit wordt. Wij hebben zorgen dat - door onderregistratie, door onvoldoende toegerekende indirecte tijd aan de directe consulten (vooral door artsen en psychiaters in de klinische en hoogspecialistische setting), en door de kortingen op de tarieven - bij declaratie onvoldoende opbrengst zal worden gegenereerd die recht doet aan de geleverde 24/7 inspanningen. Hierdoor komt de financiering van de zorg voor de meest ernstige - opgenomen - psychiatrische patiënten in de knel.
Jeroen van Waarde, Rijnstate

Welke tips hebben jullie voor de landelijke partijen?

Dit systeem is ontworpen om het voor iedereen inzichtelijker en gemakkelijker te maken. Dat vraagt om vertrouwen, maar ook begeleiding, in de manier waarop er in de praktijk mee wordt omgegaan. Het feit dat er geen indirecte tijd meer hoeft te worden geregistreerd bijvoorbeeld, maakt het allemaal iets gemakkelijker. Het zit al in de prestatiecode en het tarief. Maar dat maakt het verleidelijk om te sturen op directe tijd. Ik denk dat we daarmee als zorgaanbieders solliciteren naar meer en strakkere regels. Het is volgens mij aan de landelijke partijen om iedereen hier in mee te nemen.
Hans Kamsma, vrijgevestigd GZ-psycholoog

Er is afgesproken dat de overgang naar het zorgprestatiemodel budgetneutraal zou zijn. We vragen ons af of dit het geval is. De implementatiekosten komen voor onze eigen rekening en de productie afspraken lijken structureel lager uit te komen voor ons als geïntegreerde instelling met overwegend complexe patiënten. Dit zou landelijk gemonitord moeten worden en waar nodig aangepast.
Rieks Swarte, GGZ Friesland

Blijf de ontwikkelingen van de verschillende EPD-leveranciers monitoren. En blijf bereikbaar zoals afgelopen jaar ook het geval was. Het kunnen stellen van vragen is erg prettig en nuttig.
Susanne van Groningen, Mentaal Beter

Let op dat het programma niet te snel wordt afgerond. Komende maanden zal iedereen nog druk zijn met het op orde brengen van de gevolgen van alle wijzigingen. Daarna ontstaat pas weer ruimte om na te denken over optimalisatie. Dat moet nog ergens belegd kunnen worden. Het zou jammer zijn als zo’n nieuw systeem, wat veel potentie heeft, niet goed uitontwikkeld wordt en daardoor mogelijk niet optimaal functioneert.
Petra Terlouw, Rijnstate

Ons advies is dat de vooraf aangegeven zorgen, zoals bijvoorbeeld het probleem van de ongeplande zorg in de 24/7 klinische zorg, landelijk gemonitord worden en dat daar de landelijke regels en het toezicht op aangepast worden. Het is in niemands belang als het belangrijke vooraf vastgestelde doel van deze systeemverandering (het beter financieren van de zorg voor de ernstige psychiatrische patiënten), niet behaald wordt.
Jeroen van Waarde, Rijnstate