Consultatiefunctie BIZ-verklaring voor werkgevers van start

Om declarabele consulten te kunnen registreren moeten WO-psychologen en WO-orthopedagogen de juiste vooropleiding hebben en aantonen dat zij aan inhoudelijke voorwaarden voldoen. Die voorwaarden zijn:

  • In bezit van een geldige LOGO-verklaring, of
  • In opleiding tot GZ-psycholoog, psychotherapeut of orthopedagoog-generalist, of
  • In bezit van een door de universiteit ondertekende ‘verklaring vooropleidingseisen’ en een NIP basisaantekening psychodiagnostiek (BAPD) / NVO basisaantekening diagnostiek / ondertekende ‘verklaring diagnostiek’, of
  • In bezit van een door de werkgever ondertekende Bestuursverklaring Inzetbaarheid Zorgprestatiemodel (BIZ) op basis van ‘Ervaring’ of ‘Opleiding’, of
  • (Alleen voor WO-orthopedagogen:) Ingeschreven in het NVO-register als Basis-orthopedagoog met een NVO basisaantekening diagnostiek

Werkgevers die een BIZ willen afgeven, kunnen binnenkort gebruik maken van een nieuwe consultatiefunctie van Radboud Centrum Sociale Wetenschappen (RadboudCSW). RadboudCSW is de uitvoeringsorganisatie die namens vLOGO aanvragen beoordeelt en LOGO-verklaringen afgeeft. Het is daarom bij uitstek de organisatie die werkgevers inhoudelijk kan adviseren over  de ‘BIZ op basis van Opleiding’. De eisen hiervoor zijn immers hetzelfde als voor de LOGO-verklaring.

Werkgevers van WO-psychologen en WO-orthopedagogen kunnen vanaf 1 september 2023 bij RadboudCSW terecht met de adviesvraag of een individuele WO-psycholoog of WO-orthopedagoog aan de voorwaarden voldoet. Met het advies kan de werkgever dan zelf besluiten om wel of niet een ‘BIZ op basis van Opleiding’ af te geven. Het is en blijft de verantwoordelijkheid van de werkgever om de juistheid van een ‘BIZ op basis van Opleiding’ te onderbouwen.

Adviesaanvragen worden vanaf 1 september 2023 in behandeling genomen en uitsluitend via deze link.