Herindexatie tarieven voor 2022

Op donderdag 23 september heeft het kabinet besloten om vanaf 2022 voor de zorgsalarissen 675 miljoen euro per jaar extra beschikbaar te stellen. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft aangegeven deze extra gelden zo snel mogelijk in de tarieven voor 2022 te verwerken. Inmiddels heeft de NZa deze voor de ggz en forensische zorg bepaald. De concept tarieven staan op de pagina Downloads. Definitieve vaststelling vindt plaats op 26 oktober. Daarna kunt u de tarieven vinden in het documentenplatform van de NZa.

Meer informatie over de aanpassing van de index 2022 vindt u in de informatiekaart van de NZa.