Technische specificaties zorgprestatiemodel online

De eerste versie van de technische specificaties van het zorgprestatiemodel staat online. Deze uitwerking van het zorgprestatiemodel is met name opgesteld voor partijen die zich bezighouden met het aanpassen van de ICT. De technische specificaties zijn tot stand gekomen in samenwerking met EPD-leveranciers en andere experts uit het veld.

Reviewen

In het programma Zorgprestatiemodel worden begin 2021 de laatste details van het zorgprestatiemodel uitgewerkt. Ook zal de NZa dan de regelgeving vaststellen. De specificaties zijn daarom nog niet definitief.

Heeft u een suggestie voor verbetering? Input leveren kan door online commentaren in te voeren bij de artikelen tijdens de review-ronde die loopt tot en met 1-02-2021. Hiervoor is een review-account nodig, dat kan worden aangevraagd via programma@zorgprestatiemodel.nl.