Zorgvraagtypering: informatie voor behandelaren online

Als onderdeel van het zorgprestatiemodel wordt vanaf 2022 zorgvraagtypering ingevoerd in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg (fz). Het bepalen van het zorgvraagtype helpt om het verband te leggen tussen zorgvraag en inzet van zorg. In 2022 en 2023 wordt de zorgvraagtypering gebruikt om informatie te verzamelen. Vanaf 2024 kunnen zorgaanbieder en zorgverzekeraar afspraken maken over groepen patiënten met eenzelfde zorgvraagtype.

Zorgvraagtypering in de ggz geeft een momentopname van de zorgvraag en problematiek van de patiënt. De regiebehandelaar bepaalt wat het juiste zorgvraagtype is. Het is de bedoeling dat de EPD’s de zorgvraagtypering gaan ondersteunen. Begin oktober komt er ook een online tool van de NZa waarmee zorgvraagtypering kan worden uitgevoerd. Als zorgvraagtypering via het EPD niet op tijd klaar is, kan tijdelijk die NZa-tool worden gebruikt.

Behandelaren in de ggz kunnen nu al kennismaken met zorgvraagtypering: het programma zorgprestatiemodel heeft een handleiding zorgvraagtypering en de inhoudelijke beschrijvingen van de zorgvraagtypen gepubliceerd. De documenten zijn opgesteld door een redactie met behandelaren en vertegenwoordigers van programmapartijen. Ze staan ook op de downloadpagina.

De fz krijgt een eigen zorgvraagtypering. Hierin staat de inschatting van het risico voor de samenleving centraal. Eerder publiceerden wij al het implementatieplan waarin alle informatie over deze vorm van zorgvraagtypering staat.

In het najaar van 2021 komt er een e-learning waarmee behandelaren opgeleid kunnen worden in het typeren. Voor meer informatie kunt u ook het webinar van 17 mei over zorgvraagtypering terugkijken.