Simulatie format forensische zorg gereed

Met de invoering van het zorgprestatiemodel verdwijnt de DBBC-systematiek in de forensische zorg. Om goed voorbereid te zijn op de invoering van de nieuwe bekostiging en om goede afspraken tussen DJI en de zorgaanbieders te kunnen faciliteren, wordt de inzet van de transitieprestatie verkend. Hiervoor is het belangrijk om zicht te krijgen op de macro-impact en op de impact voor individuele zorgaanbieders. DJI en de Nederlandse ggz vragen aanbieders van forensische zorg-met-behandeling daarom informatie hierover toe te sturen. Dit doet u door middel van een format.

Het ingevulde format levert u aan via een beveiligde bestandenbus. Instructies:

  • DJI communiceert apart over het wachtwoord. Geen wachtwoord ontvangen? Neem dan contact met DJI op.
  • Sla het bestand dat u uploadt als volgt op: Simulatie_FZ_[NAAM ZORGAANBIEDER]
  • Wanneer het downloaden en/of uploaden niet juist werkt in Internet Explorer, gebruik dan de browsers Google Chrome of Firefox te gebruiken.
  • Mochten er problemen zijn bij het invullen en/of aanleveren van het bestand, dan kunnen zorgaanbieders contact opnemen met HAGEM-EFM-Data-analy@dji.minjus.nl

De deadline voor het aanleveren van de simulatiegegevens is 30 juli. Mocht het voor zorgaanbieders niet haalbaar zijn deze gegevens voor de 30e aan te leveren, kunnen zij contact opnemen via bedrijfsvoeringforzo@dji.minjus.nl. DJI verzoekt rijksinstellingen om hetzelfde format in te vullen. Bij de analyse wordt rekening gehouden met aangepaste tarieven.