Veldafspraken gepubliceerd

Het zorgprestatiemodel geldt vanaf 2022 als bekostiging voor de ggz en fz. Het zorgprestatiemodel bestaat uit door de NZa vastgestelde prestaties, tarieven en regelgeving en uit veldafspraken. Veldafspraken zijn afspraken die partijen met elkaar hebben gemaakt om de bekostiging zo goed mogelijk te laten werken. Bijvoorbeeld over beroepen, zorgvraagtypering en spelregels voor correct registreren en declareren. De veldafspraken bestaan voor een groot deel uit eerder vastgestelde documenten. Nieuw is de update van de verwijsafspraken die vanaf 2022 gelden voor de ggz. Alle veldafspraken zijn gebundeld in één document met bijlagen.

Op 9 november 2021 zullen de partijen uit het programma Zorgprestatiemodel de veldafspraken ondertekenen. De veldafspraken zijn dan definitief.

 

Ga naar de veldafspraken