Uitleg: DSM-classificatie bij harde afsluiting niet altijd vereist

In de DBC-regelgeving van de NZa staat dat bij DBC’s die afleiden naar de DBC-productgroepen ‘kort’ en ‘diagnostiek’ geen DSM-classificatie (of GAF) hoeft te worden meegestuurd. Deze bepaling geldt óók voor DBC’s in de DBC-productgroepen ‘kort’ en ‘diagnostiek’ die met afsluitreden 22 worden gesloten vanwege de ‘harde stop’ van de oude bekostiging.

Uit binnengekomen vragen blijkt dat sommige zorgaanbieders en EPD-leveranciers denken dat bij alle prestaties die worden afgesloten met afsluitreden 22 een DSM-classificatie vereist is. Maar het vereiste geldt dus niet voor de hard afgesloten DBC’s in de DBC-productgroepen ‘kort’ en ‘diagnostiek’.

Wel blijft gelden dat bij behandel-DBC’s de DSM-classificatie nodig is om juist te kunnen afleiden naar een DBC-productgroep. Dit is echter (ook) niet anders dan voorheen.