Uitleg: wie moet een AGB-code hebben of aanvragen?

Volgens de Regeling geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg van de NZa moet bij de zorgprestaties worden geregistreerd wie de prestatie heeft uitgevoerd. Dat kan met een AGB-code of met de naam en het beroep van de zorgverlener.

Van zorgverleners die een AGB kúnnen krijgen, wordt verwacht dat zij ook daadwerkelijk een AGB-code aanvragen.

Dit betekent dat in ieder geval iedereen met een BIG-beroep, maar ook sommige zorgverleners met een van de ‘overige beroepen’, een AGB-code moet hebben. Wie geen AGB-code heeft zal er dus een moeten aanvragen om  declarabele consulten te kunnen registreren.

Goed om te weten: Vektis heeft de eisen voor het aanvragen van een AGB-code voor verpleegkundigen aangepast. BIG-geregistreerde verpleegkundigen kunnen met alleen de BIG-registratie en hun diplomanummer een AGB-code aanvragen.

Zorgverleners in onderstaande tabel kunnen geen AGB-code aanvragen. Voor hen moet bij elke gedeclareerde prestatie de naam en het beroep worden vermeld in de declaratie. Voor het beroep wordt dan een zogenoemde generieke code gebruikt. De codes zijn onderdeel van de declaratiestandaard GDS801 (codelijst CL0001) van Vektis. Voor de GGZ-agoog zal bij de eerstvolgende update van de declaratiestandaard een eigen generieke code worden toegevoegd. Tot die tijd kan de GGZ-agoog consulten registreren met de generieke code 002, 005 of 006.

Beroep Generieke code
Ervaringsdeskundige werker 001
Maatschappelijk werkende 002
Psychodiagnostisch werkende 003
Sociaal Juridisch medewerker 004
Sociaal pedagogisch hulpverlener 005
Sociaal werkende 006
WO-psycholoog 007
GGZ-agoog Geen