Belangrijk bericht over simulatie en contractering 2022

Bent u een instelling en levert u in 2022 ggz? Dan is dit een belangrijk bericht voor u.

Alle instellingen die ggz leveren moeten voor 22 juni de uitkomst van de simulatie delen met de NZa. De NZa heeft deze informatie nodig om de effecten van de invoering van het zorgprestatiemodel in de gaten te kunnen houden. Branchepartijen hebben verder afgesproken dat u voor 22 juni de uitkomst van uw simulatie aanlevert bij de zorgverzekeraars. Dit is nodig omdat zorgverzekeraars anders niet genoeg informatie hebben om afspraken te maken op basis van het zorgprestatiemodel.

In een vandaag gepubliceerde notitie leest u waar deze aanleveringen voor dienen, welke informatie u moet aanleveren en hoe de aanlevering werkt. De NZa en branchepartijen hebben samen één format opgesteld waarmee u de informatie kunt aanleveren. In dit format vindt u de instructies over het invullen en aanleveren.

Is er een omstandigheid waardoor u 22 juni echt niet kunt halen? Dan kunt u voor de 22e uitstel vragen, om uiterlijk 30 juni in te dienen. Dit doet u door een gemotiveerd verzoek aan de NZa.

Tarieven

De NZa heeft de tarieven van het zorgprestatiemodel (opnieuw) vastgesteld met een tariefbeschikking van 11 juni 2022. Deze tarieven staan ook in het format van 11 juni 2021. Let op dat u de juiste versie van het format gebruikt. U herkent deze versie aan de datum (20210611) in de bestandsnaam.

 

Dit bericht is gewijzigd op 11 juni 2021. In de oorspronkelijke versie stond dat de NZa de tarieven had ingetrokken. Die intrekking is ongedaan gemaakt met de hierboven genoemde tariefbeschikking.