Alternatief LOGO-verklaring nog niet bekend

Op 7 november hebben wij in een nieuwsbericht laten weten dat de LOGO-verklaring niet meer aan te vragen is voor het zorgprestatiemodel. De organisatie achter de LOGO-verklaring (vLOGO) behandelt geen aanvragen meer van professionals die de verklaring enkel voor het zorgprestatiemodel willen gebruiken. We meldden eerder dat we in december duidelijkheid wilden geven over het alternatief. De programmapartijen hebben echter meer tijd nodig om de vervangende procedure uit te werken. De nieuwe procedure wordt daarom in januari bekend gemaakt.

WO-psychologen en WO-orthopedagogen die nog geen LOGO-verklaring hebben, kunnen dus tijdelijk geen aanvraag indienen. Al afgegeven LOGO-verklaringen (ook voor vervolgopleidingen) blijven gewoon geldig voor het zorgprestatiemodel.

De partijen in het programma Zorgprestatiemodel hebben afgesproken een aanvullende regeling te maken voor WO-psychologen en WO-orthopedagogen met minimaal 15 jaar werkervaring. Zorgverleners met een doctoraal of WO-masteropleiding psychologie of orthopedagogiek die vanaf 2000 in minimaal 15 kalenderjaren werkzaam zijn geweest als WO-psycholoog of WO-orthopedagoog in de ggz of fz, hoeven niet meer aan andere criteria te voldoen. Over hoe zij dit moeten aantonen volgt ook meer informatie in januari.