Notitie over verantwoording van settings gepubliceerd

Met de invoering van het zorgprestatiemodel is het begrip setting gei╠łntroduceerd. Het inrichten en uitwerken van settings in de praktijk heeft geleid tot vragen, ook over hoe je de keuze van een setting verantwoordt.

Het programma heeft daarom een notitie gepubliceerd over hoe settings verantwoord kunnen worden. Het doel is daarbij de administratieve lasten te beperken en onrechtmatigheid te voorkomen.

De notitie is geschreven voor ieder die zich bezighoudt met verantwoording en controle bij een zorginstelling of zorgverzekeraar.