Ontwikkelingen ICT-implementatie

Het programma Zorgprestatiemodel hecht veel belang aan een voorspoedige ICT-implementatie. Al sinds eind 2019 zijn ICT-organisaties, zoals EPD-leveranciers, Vektis en Vecozo en het programma hierover met elkaar in gesprek.

Minimum Viable Product

Een aantal EPD-leveranciers hebben de wens geuit om een landelijk minimum viable product (MVP) vast te stellen. Een MVP beschrijft de minimale eisen waaraan een (EPD)-systeem moet voldoen om op 1 januari 2022 volgens het zorgprestatiemodel te kunnen werken. Een MVP zou met name EPD-leveranciers van grotere (geïntegreerde) instellingen helpen. Uit de implementatiemonitor van het programma blijkt ook steun in het veld voor een MVP.

In het programma is geconstateerd dat afspraken over de leveringsomvang alleen gemaakt kunnen worden tussen de aanbieders van EPD’s en hun afnemers. Het programma vindt het echter wel belangrijk gezamenlijke kaders te hebben voor deze MVP’s, om te voorkomen dat de voortgang van de landelijke implementatie in gevaar komt. Het programma heeft vanuit beleidsmatig oogpunt een voorzet gemaakt voor die kaders. We hopen eind juli de definitieve kaders te publiceren.

Ketentest

Een belangrijk onderdeel van een goede werking van de ICT bij de invoering van het zorgprestatiemodel is dat systemen van zorgaanbieders, zorgverzekeraars en koppelingen daartussen (zoals die met Vecozo) goed met elkaar communiceren en gegevens kunnen uitwisselen. Het is gebruikelijk om bij dit soort grote transities ketentesten uit te voeren. Daarom zal het programma die faciliteren. Voor het ondersteunen van de uitvoering van deze ICT-ketentests heeft het programma Sogeti ingehuurd. Zij verzorgen de ICT-ketentestcoördinatie en ondersteuning in de periode 1 juni 2021 tot 31 december 2021. In de brief zijn de contactgegevens opgenomen.

ICT spreekuur

Ook in de komende maanden blijft het programma graag intensief in contact met de ICT-organisaties. Het programma organiseert daarvoor elke vrijdag tussen 9.30 en 11.00 uur een contactmoment tussen vertegenwoordigers van ICT-organisaties en leden van het programma. Wilt u deelnemen? Stuur dan een e-mail naar vragen@zorgprestatiemodel.nl o.v.v. ‘ICT-spreekuur’. Met deze vaste overleggen hopen we vragen zo snel mogelijk te kunnen beantwoorden en onduidelijkheden weg te nemen. De uitkomsten van de overleggen publiceren wij op de website.

Brief

Lees hier de brief aan ICT-organisaties over bovenstaande onderwerpen.