Handreiking Implementatie Zorgpresatiemodel beschikbaar

Bent u zorgaanbieder? Dan gaat u in 2022 op een andere manier declareren. Zorg dat uw administratie daar op tijd klaar voor is, en dat medewerkers op de hoogte zijn.

Wij hebben een handreiking opgesteld om zorgaanbieders te ondersteunen bij de voorbereiding op het zorgprestatiemodel. In deze handreiking leest u per bedrijfsproces wat er anders wordt door het zorgprestatiemodel. In deze handreiking is ook de eerder gepubliceerde checklist opgenomen.

Start nu met de voorbereiding!

 

Naar de handreiking