Beroepentabel aangepast

Het programma Zorgprestatiemodel heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd in de lijst met overige beroepen. Van een paar beroepen zijn de definitie en/of vereisten aangepast.

De meest opvallende aanpassingen zijn voor de beroepen WO-orthopedagoog en Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP. In goede samenwerking met de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO), het Nederlandse Instituut van Psychologen (NIP) en P3NL zijn er beter passende omschrijvingen opgesteld voor de doelgroepen van beide beroepen. Verder zijn de eisen bij het beroep WO-orthopedagoog meer in lijn gebracht met de eisen bij het beroep WO-psycholoog. Tot slot is er een overgangsregeling toegevoegd voor pedagogen met een LOGO-verklaring die al voor 1 juli 2021 werkzaam waren in de ggz of fz.

Deze en andere wijzigingen zijn zichtbaar in de lijst overige beroepen. De wijzigingen in de overige beroepen zijn ook overgenomen in een nieuwe lijst consult registrerende beroepen.