Facultatieve prestaties voor inzet ervaringsdeskundige werker NLQF 5 vastgesteld

De veldpartijen van het programma Zorgprestatiemodel hebben facultatieve prestaties aangevraagd voor de inzet van ervaringsdeskundige werkers die zijn opgeleid op niveau NLQF 5. De NZa heeft de aanvraag goedgekeurd. Vanaf 1 april 2022 kunnen zorgaanbieders de facultatieve prestaties declareren als hierover een overeenkomst is met de zorgverzekeraar.

De ervaringsdeskundige werker NLQF 6 kon al declarabele consulten registeren als ‘overig beroep’. De veldpartijen wilden het mogelijk maken om binnen lokaal afgesproken kaders te onderzoeken of ook de ervaringsdeskundige werker NLQF 5 een zelfstandige rol kan hebben in het behandelproces.

Er zijn twee soorten facultatieve prestaties vastgesteld:

  • behandelconsulten door ervaringsdeskundige werkers (NLQF 5)
  • groepsconsulten door ervaringsdeskundige werkers (NLQF 5)

De definitie van een ervaringsdeskundige werker (NLQF 5) is: Zorgverlener met afgeronde initiële opleiding (NLQF 5) in ervaringsdeskundigheid ten behoeve van de GGZ/FZ.

Behandelconsulten

De facultatieve prestaties voor behandelconsulten door ervaringsdeskundige werkers (NLQF 5) hebben dezelfde prestatiebeschrijving als die van behandelconsulten in de beleidsregel van de NZa. De facultatieve prestaties volgen ook dezelfde tijdsindeling als consulten. De behandelconsulten worden niet ingedeeld naar setting.

Groepsconsulten

De facultatieve prestaties voor groepsconsulten door ervaringsdeskundige werkers (NLQF 5) hebben dezelfde prestatiebeschrijving als die van groepsconsulten in de beleidsregel van de NZa. Ook hebben ze dezelfde indeling: per eenheid vanaf 30 minuten en naar groepsgrootte.

Hoe kan ik de facultatieve prestaties declareren?

Zorgaanbieders kunnen facultatieve prestaties declareren als er een schriftelijke overeenstemming is tussen de zorgaanbieder en zorgverzekeraar over het gebruik van die facultatieve prestaties. Facultatieve prestaties hebben een vrij tarief. De veldpartijen adviseren maximaal het tarief voor ‘behandelconsult overige beroepen – ambulant sectie III multidisciplinair’ en het tarief voor ‘groepsconsulten overige beroepen’ af te spreken.

De NZa heeft de codes voor de facultatieve prestaties toegevoegd aan de codetabel prestaties en tarieven.

 

Bekijk de beschikking van de NZa