Lijst met aanbevelingen verantwoording en controle gepubliceerd

Het programma is bezig om veldafspraken op te stellen, onder meer over verantwoording en controle in het zorgprestatiemodel. Die afspraken gaan bijvoorbeeld over correct registreren en declareren en gepast gebruik. Onderdeel van deze veldafspraak wordt een lijst waarin partijen met elkaar risico’s op het gebied van correct registreren en declareren en gepast gebruik benoemen. In deze lijst wordt beschreven waar in de keten welke beheersmaatregel moet worden ingebouwd en voor welke risico’s nog controles worden uitgevoerd.

Deze concept lijst wordt nu alvast gepubliceerd, zodat zorgaanbieders en zorgverzekeraars ermee aan de slag kunnen gaan. Het is de bedoeling dat ze beheersmaatregelen zoveel mogelijk aan de voorkant van het proces inbouwen en dat zorgaanbieders de EPD’s hierop laten aanpassen.