EPD-ontwikkeling: kaders voor declaratie en zorgvraagtypering

Het programma ontvangt veel vragen over wanneer er gedeclareerd kan worden. Vanaf welk moment zorgaanbieders kunnen declareren, hangt af van de voortgang bij de eigen EPD-leverancier. Landelijk is afgesproken dat EPD- leveranciers op 1 januari 2022 in ieder geval de registratie volgens het zorgprestatiemodel gereed hebben. Op basis van onze informatie gaat dit ook lukken. Wij complimenteren EPD-leveranciers en zorgaanbieders!

Voor het onderdeel declareren zien we een wisselend beeld in het veld. Er zijn EPD-leveranciers die in december 2021 of januari 2022 hun declaratiemodule opleveren. De zorgaanbieders die zij bedienen kunnen dan in februari 2022 de declaraties over januari 2022 indienen bij de zorgverzekeraars. Er zijn ook EPD-leveranciers die voor het onderdeel declareren meer tijd nodig hebben. Het programma Zorgprestatiemodel heeft definitieve kaders gepubliceerd voor het onderdeel declareren en voor het onderdeel zorgvraagtypering.

Uiterlijk 1 april 2022 zouden volgens het programma alle zorgaanbieders rekeningen moeten kunnen sturen aan zorgverzekeraars en patiënten. Omdat geïntegreerde instellingen een langere implementatie/testtijd nodig hebben, zouden de EPD-leveranciers die alleen geïntegreerde instellingen bedienen 1 april 2022 kunnen aanhouden als opleverdatum, mits de gebruikers daar mee instemmen. Die zorgaanbieders kunnen dan uiterlijk 1 juni 2022 starten met factureren. Wij roepen EPD-leveranciers/gebruikersverengingen die deze planning niet halen op om zich uiterlijk 14 januari 2022 te melden bij het programma Zorgprestatiemodel.

Over het thema Verantwoording en Controle hebben de programmapartijen aanvullende bestuurlijke afspraken gemaakt. Deze zijn opgenomen in de notitie ‘Doorontwikkeling V&C-lijst voor EPD-implementatie’.