NZa mag verder met ggz-data

Om mensen die geestelijke gezondheidszorg (ggz) nodig hebben zo snel mogelijk te helpen en zorgaanbieders een passende vergoeding te bieden, is de gegevensuitvraag over zorgvraagtypering van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) erg belangrijk. De actiegroep Vertrouwen in de ggz had een kort geding aangespannen tegen de NZa om de uitvraag en verwerking van deze data te stoppen. De rechtbank heeft gezegd dat er op dit moment onvoldoende reden is om dit te verbieden. De uitspraak van de rechtbank maakt dat de NZa met zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgprofessionals kan werken aan een toegankelijke ggz waar mensen op tijd de zorg krijgen die ze nodig hebben. Er loopt nog een bodemprocedure waarin de rechter de data-uitvraag verder onderzoekt.

Inzicht in de sector

De ggz staat voor een belangrijke maatschappelijke opgave. Er zijn lange wachttijden en we zien dat mensen met een complexe zorgvraag het langste wachten. In nauwe samenwerking binnen het zorgveld is het zorgprestatiemodel op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. In dit nieuwe bekostigingsmodel speelt de zorgvraagtypering een belangrijke rol. Met de zorgvraagtypering brengen we in kaart hoeveel zorg bepaalde groepen patiƫnten nodig hebben. De gegevens die de NZa ontvangt, gebruiken we om zicht te krijgen op de zorgvraag op groepsniveau en niet van individuele patiƫnten. Met dit inzicht kunnen zorgverzekeraars en zorgaanbieders afspraken maken om ervoor te zorgen dat de mensen die de zorg het hardste nodig hebben, deze ook krijgen. Zo kan de schaarse zorg het beste worden ingezet

Waarborgen privacy

De NZa gaat zorgvuldig om met de aangeleverde gegevens. Zo worden de gegevens aangeleverd zonder persoonlijke kenmerken. Ook worden de gegevens gescheiden bewaard van andere gegevens die de NZa heeft. Slechts een paar personen hebben toegang tot de dataset en deze wordt binnen twee jaar verwijderd. Op basis van de data en met de genomen voorzorgsmaatregelen kan de NZa niet zien wie zorg gebruikt. En ook niet om hoeveel en welke zorg het gaat. De NZa gebruikt de dataset alleen voor het verbeteren van de zorgvraagtypering en de contractering tussen zorgaanbieders en verzekeraars.

Bron: NZa