Laatste updates veldafspraken 2024, nieuwe codelijst DSM-5 en nieuwe voorbeelden groepsconsulten

 

De laatste updates van de veldafspraken 2024 zijn gepubliceerd.

Begin juli zijn de veldafspraken voor 2024 gepubliceerd. Een paar bijlagen zijn gewijzigd.

  • Verwijstypen en zorglabels
    In de notitie Verwijstypen en zorglabels is opgenomen dat in de uitzonderingssituaties waarvoor zorglabel G05 kan worden gebruikt, ook de DSM-hoofdgroep nog onbekend kan zijn. Voortaan mag bij toepassing van dit label daarom ook de DSM-hoofdgroep ontbreken op de declaratie.
  • Limitatieve lijst Hoogspecialistische ggz
    Er is een geüpdatete versie van de Limitatieve lijst Hoogspecialistische ggz 2024. In deze lijst is de nieuwe versie van de lijst met TOPGGz-afdelingen opgenomen.
  • Verwijsafspraken
    Er zijn enkele verduidelijkingen doorgevoerd in de Verwijsafspraken. De eerdere verduidelijking van de geldigheidsduur is overal in het document toegepast en punt 5 onder ‘doorverwijzing’ is verwijderd.

Nieuwe versie van de codetabel DSM-5 gepubliceerd

De DSM-5 codetabel die voor het zorgprestatiemodel wordt gebruikt, wordt sinds kort onderhouden door het RIVM. Het RIVM heeft eerder dit jaar geconstateerd dat de huidige koppeling tussen DSM-5 en ICD-10 in de tabel sterk verouderd was en geüpdatet moest worden. Die update is inmiddels door het RIVM uitgevoerd. Tegelijk met die update is ook de update doorgevoerd voor DSM-5-TR. De nieuwe versie van de gecombineerde tabel DSM-5 /ICD-10 is gepubliceerd door het RIVM. Deze tabel heeft als ingangsdatum 1 januari 2024, maar vanwege de late publicatie-datum is afgesproken dat deze tabel uiterlijk 31 maart 2024 moet zijn ingebouwd in de EPD’s. Tot die tijd mag ook nog de oude tabel worden gebruikt.

Boom uitgevers Amsterdam BV is de licentiehouder van DSM-5. De Nederlandse Staat heeft tot 1 januari 2025 een licentie op het gebruik van de DSM-5 classificatie ten behoeve van het zorgprestatiemodel verkregen. Het RIVM is de licentiehouder van ICD-10.

Tenslotte: groepsconsulten

Op verzoek van verschillende zorgaanbieders heeft het programma eerder een aantal voorbeelden opgesteld van de registratie en declaratie van groepsconsulten. De voorbeelden laten verschillende scenario’s zien, zowel situaties waarin de realisatie gelijk is aan de planning als situaties waarin de realisatie afwijkt van de planning. Met deze voorbeelden ondersteunen we een eenduidige registratie van groepsconsulten. Omdat per 2024 de registratie-eenheid voor groepsconsulten wijzigt van 30 naar 15 minuten, is er een nieuwe versie gepubliceerd van Voorbeelden afleiding groepconsulten.