Consultatie beroepen in de ggz en fz

In het Bestuurlijk Akkoord Geestelijke gezondheidszorg 2019-2022 is afgesproken om de inzet van beroepen in de ggz en fz vanuit het oogpunt van kwaliteit van zorg te onderbouwen in een veldnorm. De partijen van het akkoord hebben het programma Zorgprestatiemodel gevraagd om naast het uitwerken van de nieuwe bekostiging ook die veldnorm voor te bereiden. 

Als eerste stap op weg naar een veldnorm, wil het programma een lijst vaststellen van beroepen die naar haar oordeel aan de doelen van het Bestuurlijk Akkoord voldoen. Die lijst is dan een basis voor de ontwikkeling van een veldnorm. De lijst zal ook worden gebruikt binnen het programma zelf. 

De lijst is nu in concept klaar. Voordat de lijst in het programma wordt vastgesteld, consulteren wij de vertegenwoordigers van beroepsbeoefenaars in ggz en fz. Daarvoor is vandaag een consultatiedocument gepubliceerd. De consultatie richt zich op erkende beroepsorganisaties. Reacties van individuen worden niet in behandeling genomen.

Een reactie indienen kan tot en met dinsdag 22 september. Kijk voor meer informatie in het consultatiedocument.