Succesvolle themamiddag programma Zorgprestatiemodel

In het programmateam en werkgroepen werken vertegenwoordigers van de 13 samenwerkende organisaties aan de nieuwe bekostiging. Op 10 februari ontmoetten alle deelnemers elkaar tijdens een landelijke bijeenkomst. Een van de sprekers die middag was prof. dr. Jan Kremer. Hij is lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS), voorzitter van de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut en één van de auteurs van het RVS-rapport ‘Blijk van vertrouwen’.

In zijn lezing nam hij de deelnemers mee in een nieuwe visie op kwaliteit. De kern van zijn boodschap: als je elkaar vertrouwt, kun je continu leren van wat goed en niet goed gaat, en zo de kwaliteit van zorg verbeteren. Als het gaat om verantwoorden moet het vertrekpunt liggen bij degene die verantwoording aflegt, niet bij degene die verantwoording vraagt. In het programma wordt die handschoen opgenomen. Wij werken aan andere manieren om geleverde zorg te verantwoorden.

Lees het rapport Blijk van vertrouwen