Mensen

Bestuurlijke commissie

De Bestuurlijke commissie is gedelegeerd opdrachtgever en stuurt het programma aan, in opdracht van het Bestuurlijk overleg Hoofdlijnenakkoord GGZ.

Hein Abeln Voorzitter Namens: Programma
Wouter Boogaard DJI Namens: DJI
Jos Brinkmann Lid Namens: GGZ Nederland
Jean-Paul van Haarlem Lid Namens: ZN
Hans Kamsma Lid Namens: LVVP
Josefien Kursten Lid Namens: NZa
Carla Hagestein Lid Namens: NVvP
Henk Snapper Lid Namens: NVZ/NFU
Cornelis Jan Diepeveen Secretaris Namens: Programma

Programmateam

Het Programmateam is de spil van het programma. Het voert de opdracht van het programma uit en bewaakt de voortgang van de werkgroepen.

Cornelis Jan Diepeveen Programma Namens: Programma
Marjet van Baggum De Borg / Fivoor Namens: VGN
Anneloes Bal VGZ Namens: ZN
Marga Bijma GGz Praktijk Namens: V&VN
Kevin Bood DJI Namens: DJI
Carolien van Bracht GGZN Namens: GGZN
Daniëlle Budel MIND Namens: MIND
Alie Heirman Menzis Namens: ZN
Han Huizinga VGN Namens: VGN
Guus Janssen UMCG Namens: NFU
Lemke Klasing Parnassia Groep Namens: GGZN
Jitse Kok Zilveren Kruis Namens: ZN
Jasper van Kuik ZN Namens: ZN
Fred Landwaart Programma Namens: Programma
Yvonne Moolenaar NIP Namens: NIP
Robert Nieuwenhuize DJI Namens: DJI
Dick Nieuwpoort LVVP Namens: LVVP
Vincent Pelgröm NZa Namens: NZa
Wievenlien Punt NVZ Namens: NVZ
Jaap van der Rijst ZN Namens: ZN
Rosalie de Ruiter Programma Namens: Programma
Noortje Sax NVvP Namens: NVvP
Anne Schraagen VGN Namens: VGN
Claudio Slippens DJI Namens: DJI
Bas van de Steeg Silver Psychologie Namens: MeerGGZ
Laura van Steenveldt NVZ Namens: NVZ
Arjen Vasen NZa Namens: NZa
Judith Veenendaal LVVP Namens: LVVP
David Veenhof NZa Namens: NZa
Tom de Voijs ASR Namens: ZN
Edo de Vries Pompestichting Namens: GGZN
Elly Witsenboer UMCG Namens: NFU

Programmaondersteuning

Cornelis Jan Diepeveen Programmamanager Namens: Programma
Fred Landwaart Programma-adviseur Namens: Programma
Rosalie de Ruiter Programmaondersteuner Namens: Programma
Hein Abeln Voorzitter bestuurlijke commissie Namens: Programma

Wg 1 Prestatielijst en setting

Deze werkgroep definieert functioneel omschreven behandelsettings. De werkgroep onderbouwt die kwantitatief, met bijvoorbeeld kostprijsgegevens. De werkgroep onderzoekt welke financiële gedragsprikkels uitgaan van de zorgprestaties, en wat daarvan de gevolgen zijn voor betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg. Het zorgprestatiemodel moet op dit punt beter zijn dan de huidige bekostiging. De werkgroep stelt een definitieve lijst met prestaties en settingen op (de zorgprestatielijst), en doet voorstellen voor de prestatiebeschrijvingen.

Naam Organisatie Namens
Vincent Pelgröm (voorzitter) NZa NZa
Ferdi Balk Haaglanden MC NVvP
Marga Bijma GGz Praktijk V&VN
Kevin Bood DJI DJI
Carolien van Bracht GGZN GGZN
Henk Buitelaar Van Mesdag GGZN
Ilse van Esch Ipse de Bruggen VGN
Guus Janssen UMCG NFU
Peter Kleinherenbrink UMC Utrecht NFU
Claudia de Koning Erasmus MC NFU
Jasper van Kuik ZN ZN
Jan Leijten Vrijgevestigde psychiater NVvP
Arianne Middelhoek Wier / Fivoor VGN
Carlijn Nieuwenhuis NZa NZa
Robert Nieuwenhuize DJI DJI
Siem Oostenbrink Altrecht GGZN
Femke van de Pol CZ ZN
Guido Reuvers ZN ZN
Michiel Schiffers LVVP LVVP
Erik Schoezetter Dimence GGZN
Marion Scholten GGZ NHN GGZN
Metten Somers UMC Utrecht NVvP
Arjen Zandstra GGZ Centraal GGZN

Wg 2 Regelgeving

Deze werkgroep stelt eenvoudige en duidelijke registratieregels, declaratieregels en informatieverplichtingen op. De NZa kan die dan vaststellen. De regels moeten fraudebestendig zijn, en de administratieve lasten zoveel mogelijk beperken.

Naam Organisatie Namens
Vincent Pelgröm (voorzitter) NZa NZa
Peter Beelen Zilveren Kruis ZN
Richard Boxem GGZN GGZN
Willem Gordeau DJI DJI
Michiel Hengeveld Vrijgevestigde psychiater NVvP
Job van Huizen Zilveren Kruis ZN
Koen Keijzer Arkin GGZN
Marcelle van der Kleij GGZ Centraal GGZN
Jasper van Kuik ZN ZN
Yvonne Moolenaar NIP NIP
Sandra Morsch GGZ NHN GGZN
Ronald Raatgever DJI DJI
Anna Sotiriadis DJI DJI
Ayla Stoelinga LUMC NFU
Arjen Vasen NZa NZa
Judith Veenendaal LVVP LVVP
David Veenhof NZa NZa
Esther Verver GGZN GGZN
Bas Visser Amsterdam UMC NFU
Elly Witsenboer UMCG NFU

Wg 3 Aanvullende veldafspraken

Deze werkgroep ontwerpt de aanvullende veldafspraken. Dat zijn de afspraken die nodig zijn om het zorgprestatiemodel goed te laten werken. Ze kunnen bijvoorbeeld gaan over hoe zorgverzekeraars en zorgaanbieders de in- en verkoop van zorg regelen.

Naam Organisatie Namens
Ferdi Balk Haaglanden MC NVvP
Ernst Barten DJI DJI
Richard Boxem GGZN GGZN
Carolien van Bracht GGZN GGZN
Jonathan Douma Trajectum VGN
Menno de Goede DJI DJI
Alie Heirman Menzis ZN
Wouter Hoge Vincent van Gogh Instituut GGZN
Nicole Houdijk ZN ZN
Sacha Jacobs ZN ZN
Jan Jongmans Zilveren Kruis ZN
Anne Marie de Koter Pro Persona GGZN
Jasper van Kuik ZN ZN
Jan Leijten Vrijgevestigde psychiater NVvP
Noortje Sax NVvP NVvP
Metten Somers UMC Utrecht NVvP
Anna Sotiriadis DJI DJI
Mirjam Stender Dimence GGZN
Hilde Taverne Helen Dowling Instituut MeerGGZ
Arjen Vasen NZa NZa
Judith Veenendaal LVVP LVVP

Wg 4 Controle en verantwoording

Deze werkgroep beschrijft hoe verantwoording (door zorgaanbieders) en controle (door zorgverzekeraars) gaan bij het zorgprestatiemodel. De werkgroep ontwikkelt een uniform controle- en verantwoordingsarrangement, en maakt procesbeschrijvingen en controleprotocollen. Controle en verantwoording sluiten zoveel mogelijk aan op (de transitie naar) Horizontaal Toezicht. De werkgroep streeft naar zoveel mogelijk proces- en systeemgerichte verantwoording.

Naam Organisatie Namens
Stéphanie Brouwer – de Reus VGZ ZN
Miranda Beijer Fivoor VGN
Rita van der Bend Parnassia Groep GGZN
Angela Blanken Pro Persona GGZN
Ouahib Hakil DJI DJI
Manon Hoogendoorn Ipse de Bruggen VGN
Sacha Jacobs ZN ZN
Koen Keijzer Arkin GGZN
Martijn van Marle CZ ZN
Odilia Marpaung DJI DJI
Alex Martinius GGZN GGZN
Dick Nieuwpoort LVVP LVVP
Ronald van der Salm GGZ Rivierduinen GGZN
Harco Schaap ONVZ ZN
David Veenhof NZa NZa
Esther Verver GGZN GGZN
Elly Witsenboer UMCG NFU

Wg 5 Veldnorm beroepen niet-regiebehandelaar

Deze werkgroep beschrijft welke beroepen een erkende rol hebben in de zorgverlening in ggz en fz. Daarbij gaat het om de beroepen die nu geen regiebehandelaar kunnen zijn. De werkgroep betrekt hierbij ook wat in andere onderzoeken al is uitgezocht, en gaat na welke partijen input kunnen geven. De werkgroep bespreekt met het Zorginstituut hoe deze beroepen in een standaard kunnen worden vastgelegd. De werkgroep doet ook een voorstel voor welke beroepen declarabele consulten moeten kunnen registreren.

Naam Organisatie Namens
Ernst Barten DJI DJI
Helma Blankman DJI DJI
Marjo Boer Ver. van Ervaringsdeskundigen MIND
Kevin Bood DJI DJI
Amna Haji Ver. van Ervaringsdeskundigen MIND
Michiel Hengeveld Vrijgevestigde psychiater NVvP
Nicole Houdijk ZN ZN
Job van Huizen Zilveren Kruis ZN
Joost Kamoschinski P3NL NIP
Jasper van Kuik ZN ZN
Dick Nieuwpoort LVVP LVVP
Marnix de Romph P3NL NIP
Leo Sparreboom GGNet GGZN
Mirjam Stender Dimence GGZN
Petra Sterken STEVIG / Dichterbij VGN
David Veenhof NZa NZa

Wg 6 Implementatie

Deze werkgroep maakt een plan waarin staat wat er nodig is om het zorgprestatiemodel landelijk in te voeren. Wat moeten zorgaanbieders doen? En wat moet er op tijd geregeld zijn? Het plan is een handvat inclusief checklists voor zorgaanbieders om zich voor te bereiden op het zorgprestatiemodel.

Naam Organisatie Namens
Adriaan Baan GGZ Rivierduinen GGZN
Maureen Biharie Fivoor VGN
Alie Heirman Menzis ZN
Sophie Koek Fivoor VGN
Jasper van Kuik ZN ZN
Marloes de Lange UMCG NFU
Martijn van Marle CZ ZN
Odilia Marpaung DJI DJI
Reinald van der Meer GGZ NHN GGZN
Alex Moleman GGZ Delfland GGZN
Jolanda Plessius GGZ Delfland GGZN
Jaap van der Rijst ZN ZN
Anne Wil Roza GGZN GGZN
Michiel Schiffers LVVP LVVP
Erik Schoezetter Dimence GGZN
Nihad Stocevic DJI DJI
Leanne Visser NZa NZa
Jeroen Vos Arq GGZN

Wg 7 ICT

Deze werkgroep brengt in kaart wat er moet gebeuren om de software van zorgaanbieders aan te passen op het zorgprestatiemodel. De werkgroep geeft softwareleveranciers, Vektis en Vecozo input, zodat die (technische) specificaties voor de software en voor het uitwisselen van berichten kunnen opstellen. De werkgroep formuleert en bewaakt mijlpalen voor deze processen.

Naam Organisatie Namens
Amy Ahluwalia Medicore OIZ
Jopie van Apeldoorn Altrecht GGZN
Peter Beelen Zilveren Kruis ZN
Paul van den Berg Nedap OIZ
Niels van den Brink Avinty OIZ
Irina van Dooren Vecozo Vecozo
Quirinus Fianen Pro Persona GGZN
Hein Hopmans NFU UMC Utrecht
Muriel Jansen NZa NZa
Raymond Jaspers Vecozo Vecozo
René Ostheimer Vektis Vektis
Erik Pastoor Vektis Vektis
Ronald Raatgever DJI DJI
Guido Reuvers ZN ZN
Anouk Roozen DJI DJI
Els van Rosendaal GGZ Westelijk Noord-Brabant GGZN
Sophie Scheer DJI DJI
Michiel Schiffers LVVP LVVP
Chris Slijkhuis Vektis Vektis
Bert Snippe VGZ ZN
Arjen Sondag Nexus Nederland OIZ
Robin Veldboer Impulse OIZ
Leanne Visser NZa NZa
Bob Voorbraak Vektis Vektis
Sicco de Vries Chipsoft OIZ
Carl de Wert Fivoor VGN
Cliff Wu Epic OIZ
Ruud Zaagman Nedap OIZ
Jacob Zoethout PinkRoccade OIZ

Wg 8 Zorgvraagtypering

Deze werkgroep maakt een tussen- en een eindevaluatie van de pilot met het zorgclustermodel, en kijkt welke vervolgstappen nodig zijn om een bruikbare zorgvraagtypering te ontwikkelen. Hoe kan de zorgvraagtypering de doelen van het Hoofdlijnenakkoord, en met name gepast gebruik van zorg, ondersteunen? De werkgroep ontwikkelt een visie en een routekaart met vervolgstappen.

Naam Organisatie Namens
Jeroen van Waarde (voorzitter) Rijnstate NVvP
Marga Bijma GGz Praktijk V&VN
Marc Blom Parnassia Groep GGZN
Kevin Bood DJI DJI
Andree Booltink LVVP LVVP
Guus van Bork ZN ZN
Carolien van Bracht GGZN GGZN
Daniëlle Budel MIND MIND
Marjon Diepenhorst ZN VGZ
Annemarie van Essen MIND MIND
Laurette Goedhard Wier / Fivoor VGN
Peter Greeven NIP Novadic-Kentron
Roel de Haan NZa NZa
Evelyn Klein Haneveld DJI DJI
Tanya Hellemons NZa NZa
Nicole Houdijk ZN ZN
Ronald Mann Vrijgevestigde psychotherapeut NVvP
Yvonne Moolenaar NIP NIP
Ria Mous Vrijgevestigde psycholoog LVVP
Carlijn Nieuwenhuis NZa NZa
Robert Nieuwenhuize DJI DJI
Vincent Pelgröm NZa NZa
Femke van de Pol CZ ZN
Ruud Rutten Tactus GGZN
Alexandra Sillen Vrijgevestigde psychotherapeut LVVP
Arjan Theil GGZ Centraal GGZN
Leanne Visser NZa NZa
Dirk Vlietstra Vrijgevestigde psychiater NVvP
Mirjam Wigboldus Trajectum VGN

Wg 9 Communicatie

Deze werkgroep richt zich op communicatie, informatievoorziening en voorlichting over het zorgprestatiemodel. De werkgroep bestaat uit een aantal communicatieadviseurs van programmapartijen.

Naam Organisatie Namens
Ernst Barten DJI DJI
Maaike Grevelink ZN ZN
Anne-Berit Harmsen dNggz dNggz
Alie Heirman Menzis ZN
Jaco van Lambalgen NZa NZa
Susanne Schippers DJI DJI
Judith Veenendaal LVVP LVVP
Hilke Verdijk NVvP NVvP
Erik Jan Wolters NZa NZa

Wg 10 Voorbereiding simulatie

Deze werkgroep ontwikkelt hulpmiddelen en stelt kaders op voor de simulatie door zorgaanbieders en zorgverzekeraars. In de simulatie kan elke zorgaanbieder en zorgverzekeraar in 2021 zelf berekenen wat de invoering (financieel) betekent voor de organisatie.

Naam Organisatie Namens
Amy Ahluwalia Medicore OIZ
Marga Bijma GGz Praktijk V&VN
Peter Beelen Zilveren Kruis ZN
Kevin Bood DJI DJI
Richard Boxem GGZN GGZN
Jeroen Graafmans Nexus OIZ
Alie Heirman Menzis ZN
Guus Janssen UMCG NFU
Jasper van Kuik ZN ZN
Alex Martinius GGZN GGZN
Michiel Schiffers LVVP LVVP
Bas van de Steeg Silver Psychologie MeerGGZ
Rob Struijs DJI DJI
Olaf Verbeek NZa NZa
Annemarie de Winter Fivoor VGN
Jacob Zoethout PinkRoccade OIZ

Wg 11 Overgangsmodel

Deze werkgroep bereidt (veld)afspraken voor die in de jaren 2022 en 2023 een zorgvuldige overgang van de huidige bekostiging naar het Zorgprestatiemodel ondersteunen en maakt procesafspraken om de gevolgen van de harde stop en de contractafspraken inzake 2021 te monitoren.

Naam Organisatie Namens
Kevin Bood DJI DJI
Richard Boxem GGZN GGZN
Alie Heirman Menzis ZN
Tanya Hellemons NZa NZa
Jasper van Kuik ZN ZN
Alex Martinius GGZN GGZN
Vincent Pelgröm NZa NZa
Jaap van der Rijst ZN ZN
Bas van de Steeg Silver Psychologie MeerGGZ
Rob Struijs DJI DJI

Wg 12 Gepast gebruik

Deze werkgroep beschrijft de gezamenlijke uitgangspunten en kaders voor gepast gebruik in de ggz en fz in het zorgprestatiemodel. De werkgroep doet een voorstel voor hoe het zorgprestatiemodel en zorgvraagtypering worden ingezet om gepast gebruik van zorg inzichtelijk en praktisch toepasbaar te maken.

Naam Organisatie Namens
Anneloes Bal VGZ ZN
Marga Bijma GGz Praktijk V&VN
Fred de Bruin dNggz dNggz
Marieke Donkers CZ ZN
Nicole Houdijk ZN ZN
Job van Huizen Zilveren Kruis ZN
Sacha Jacobs ZN ZN
Koen Keijzer Arkin GGZN
Eva Leeman Antes NVvP
Jan Leijten Vrijgevestigde psychiater NVvP
Chris Nas LVVP LVVP
Femke van de Pol CZ ZN
Stéphanie Brouwer – de Reus VGZ ZN
Dennis Schwegler Mentaal Beter MeerGGZ
Bas van de Steeg Silver Psychologie MeerGGZ
Petra Terlouw Rijnstate NVZ
Michel Vervaet CWZ NVZ
José Visser GGZ Delfland dNggz