Spreekuur ICT

In de eerste paar maanden van 2022 heeft het programma Zorgprestatiemodel ICT-spreekuren georganiseerd. Met deze vaste contactmomenten tussen vertegenwoordigers van ICT-organisaties en programmaleden heeft het programma geprobeerd zo snel mogelijk vragen te beantwoorden en onduidelijkheden weg te nemen.

De uitkomsten van de overleggen vindt u op de Confluence-pagina ‘Spreekuur ICT: vragen en antwoorden‘.